Vi vil skape gode møte- og arbeidsplasser for mennesker, bidra til lokal fornybar energiproduksjon og tilrettelegge for biologisk mangfold.

- KLP Eiendom

Tydelig fokus

KLP Eiendom er en eiendomsaktør med et tydelig fokus på samfunnsansvar og bærekraft. Vi er stolte av å ha egne kunnskapsrike og dedikerte ansatte som utvikler, forvalter og drifter våre eiendommer. Dette gir oss  de beste forutsetninger for å gjøre langsiktige og bærekraftige valg som vil komme både miljøet og våre brukere til gode.

Vårt arbeidssett

Vi skal være åpne om vårt arbeidssett og vår påvirkning på miljø og samfunn. Vårt arbeidssett er tuftet på FNs bærekraftsmål og Bygg21 sine 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. Vi er kvalitets- og miljøsertifisert etter ISO 9001 og 14001-standarden siden 2009.  

Les mer om hvordan vi jobber

DSCF4953-HDR web

Bærekraftige bygg

Vårt mål er å tilby fleksible og attraktive lokaler som man kan trives i, samtidig som klimaavtrykket holdes så lavt som mulig. Visste du at KLP Eiendom har bygget verdens mest miljøvennlige kjøpesenter?  

Våre bygg