Jonsvollskvartalet i Bergen er tegnet av Arkitektgruppen CUBUS og Brandsberg-Dahls Arkitekter, og stod ferdig i 2015. Bygget huser i dag hovedkontoret til Sparebanken Vest med ca. 900 arbeidsplasser, og har flere smarte energisparende løsninger.

Vår rådgiver på bærekraft Marianne, tok turen til Bergen og møtte teknisk forvalter Stein Arve og leietakerne.

Oppvarming av bygget er basert på fjernvarme, og kjøling produseres med sjøvann fra fjorden. Det nye nå er at for å redusere energibruken i bygget er det satt inn en varmepumpe som henter varme fra sjøvannsledningen, og kan levere i størrelsesorden 150 kW, til svarende effekten av 100 elektriske panelovner.  

Varmepumpen vil dekke ca. 80 % av energibehovet til romoppvarming og ventilasjonsvarme

- Stein Arve, teknisk forvalter

Årlig energibesparelse blir ca. 600 000 kWh og med en forventet energipris på 1 krone/kWh (inkl. nettleie) gir dette en kostnadsbesparelse på hele 600 000 kroner pr år.

For leietakerne betyr dette lavere, og mer forutsigbare energikostnader.

Etterinstallasjon av varmepumper kan være et virkningsfullt tiltak for å redusere energibehovet i eksisterende eiendommer, og er ofte et økonomisk lønnsomt tiltak. Vi i KLP Eiendom stiller krav til bruk av naturlige kjølemedier i varmepumper og kjølemaskiner. Dette gjør vi for å redusere skade på klima og miljø ved en potensiell lekkasje. På dette bygget ble det naturlige valget en propanvarmepumpe.

 

KLP Eiendom har en klar strategi om å være ledende på sam­funnsansvar og bærekraft. Vi har økt energiproduksjon fra fornybare energikilder som et sentralt mål for å nå ambisjonen om 35 % reduksjon i klimagassutslipp fra drift innen 2030.

Her kan du lese mer om eiendommene våre i Bergen, som du kanskje ikke visste vi eier?

Jonsvollskvartalet

Zander Kaaes gate 7

Stein Arve teknisk forvalter.jpg
Stein Arve Nilsen, teknisk forvalter i KLP Eiendom

 

Marianne.jpg
Marianne Algrøy, Rådgiver bærekraft og energi

 

jons 1.jpg

 

jons4.jpg

 

jons3.jpg

 

jons4.jpg

 

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Bergen Sentrum.
Meget god beliggenhet mellom Den Blå Steinen og
den fremtidige utviklingen på Dokken.

Eiendommen

Byggets drøye 19 400 kvadratmeter er fordelt på 9 etasjer
og rommer kontorlandskap, moderne fellesarealer,
møterom, auditorium, felles kantine og parkeringsanlegg.


Det er ca 900 arbeidsplasser i bygget som har et betydelig miljøfokus. All oppvarming skjer via fjernvarme og bygget er tilknyttet moderne sjøvannsanlegg for kjøling av samtlige rom. Bygget er tilknyttet kommunalt renovasjonsanlegg som gir betydelig redusert transportbehov

Adkomst

Gangavstand (2-5 min) til alle sentrale knutepunkter
for kollektivtransport