KLP Eiendom utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter i flere av Skandinavias største byer. I tillegg eier vi et hotell og kontorbygg i London.

KLP Eiendom eier over 2,3 millioner kvadratmeter eiendom, med en eiendomsverdi på drøye 93 milliarder kroner. Vi er ca. 170 ansatte og har mer enn 30 års erfaring med eiendom. Vår eier er Kommunal Landspensjonskasse (KLP). KLP eies av kommuner og arbeidsgivere, som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. Verdiene vi skaper går derfor tilbake til fellesskapet. 

Den beste gårdeieren for dagene som kommer

Når du som leietaker har spørsmål om leieforholdet eller trenger praktisk hjelp vil du få bistand fra fagfolk som arbeider i KLP Eiendom. Vi tar hånd om forvaltning, drift og vedlikehold selv. Våre leietakere kan ha tillit til at vi vil være en god samarbeidspartner gjennom hele leieforholdet.

  • Hver eiendom har et team, som er der for å gjøre hverdagen til leietakerne bedre og enklere. Du får en dedikert kontaktperson og driftstekniker, som hjelper deg fra oppstart av leieforholdet til du er godt i gang med å leie hos oss. 
  • Alle bygge- og vedlikeholdsprosjekter kjøres i egen regi og det daglige tilsynet av eiendommene utføres av KLPs egne ansatte. Dette gir raske beslutninger hvor dine innspill blir med helt til mål.

Vi tar samfunnsansvar på alvor

Som en stor aktør er vi opptatt av å redusere miljøavtrykket til eiendomsbransjen. Vi arbeider daglig med å forbedre oss for å redusere energiforbruk og håndtere avfall på en bedre måte. Vi har et langsiktig perspektiv i forvaltning av eiendommene våre, og er tilsluttet Eiendomsbransjens veikart for 2050. KLP Eiendom er miljøsertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001, og som en del av KLP er vi tilsluttet Global Compact og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer.

Mer om miljø og klima

Nulltoleranse mot økonomisk kriminalitet

KLP har nulltoleranse mot økonomisk kriminalitet Vi har etablert konsernretningslinjer som skal sikre forsvarlige rutiner for håndtering av den operasjonelle risikoen økonomisk kriminalitet utgjør i KLPs virksomheter. Som et ledd i løpende forbedring og utvikling innen området, jobber vi systematisk og helhetlig med forebyggende og risikoreduserende tiltak. Dette er inndelt i tre programmer. 

Les mer her