Våre sertifiseringer

KLP Eiendom er kvalitetssertifisert etter ISO 9001, og jobber aktivt med å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet. I vårt kvalitetssystem finner vi våre styrende retningslinjer pr. prosess som hele tiden er gjenstand for kontinuerlig forbedring og optimalisering. Våre ansatte oppfordres til å registrere forbedringshendelser fortløpende og vi gjennomfører årlige kundeundersøkelser.

KLP Eiendom har vært miljøsertifisert etter ISO 14001 siden 2009. Vårt miljøarbeid er systematisert i et styringssystem for miljø, og vi gjør kontinuerlige vurderinger av miljøpåvirkningen fra hele vår virksomhet. De viktigste miljøaspektene er grunnlag for fokusområdene i miljøarbeidet. Vi jobber systematisk med samsvarsvurderinger opp mot offentlige og interne krav, og har et system for avvikshåndtering på ytre miljø.

Den beste partner for dagene som kommer

Dialogen mellom oss i KLP Eiendom og våre leietakere skal kjennetegnes av våre verdier som er åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert. Vårt mål er at våre leietakere skal oppleve oss som profesjonelle der forvaltning, drift og vedlikehold av våre bygg styres i egen regi.

Kvalitetspolitikk og mål

Vi vil utvikle og levere til riktig tid de tjenester som møter kundens forventinger. Tjenestene skal ha nytteverdi, være sikre, pålitelige og samfunnsmessig akseptable. Tjenestene skal markedsføres med riktig informasjon og bidra til verdi for kundene. De viktigste måleelementene i vårt styringssystem skal sikte seg inn mot følgende 5 stikkord: «Rent, Pent, Helt, Trygt og Funksjonelt».

Mitt leieforhold

Siden Mitt leieforhold ble etablert for å sikre tilgjengelighet av nyttig informasjon for våre leietakere. Her kan man logge seg inn og hente ut informasjon om fakturahåndtering, energiforbruk etc.

Kunde- og miljøsenter

For å sikre riktig fokus og god kundeservice har vi etablert et eget kunde- og miljøsenter med mål om å gi en mer helhetlig kundeopplevelse og raskere tilbakemelding på henvendelser til oss. Vi har som mål å gi en respons på alle henvendelser via e-post innen 24 timer med informasjon om hvem som løser saken og hvor lang behandlingstid som forventes. Ved akutte hendelser skal det tas direkte kontakt med vårt driftspersonell eller vakttelefon.

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål, enten via din service mail eller vår døgnbemannede telefon 23 08 08 14.

Vi tar samfunnsansvar på alvor

Som en stor aktør er vi opptatt av å redusere miljøavtrykket til eiendomsbransjen. Vi har et kontinuerlig fokus på å redusere energiforbruk og håndtering av avfall på en bedre måte. Vi har et langsiktig perspektiv i forvaltning av eiendommene våre, og er tilsluttet Eiendomsbransjens veikart for 2050. KLP Eiendom er miljøsertifisert etter ISO 14001, og som en del av KLP er vi tilsluttet Global Compact og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer.

Les mer om miljø og bærekraft

iso-140019001-by-buttons.png