Styret

Aage E. Schaanning (styreleder)
Rune Hørnes
Ann-Elisabeth Tunli Moe
Arvid Grundekjøn
Mimi K. Berdal
Bjarte Bratten (ansattes representant)

Firmaopplysninger

Org.nr.: 988 394 750
Sentralbord: 55 54 85 00
Fakturaadresse: faktura@klp.no for andre henvendelser: ring 55 54 85 00