Om KLP Eiendom

KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper. Vi skaper møteplasser hvor mennesker trives og kan realisere sitt potensial. 

Vi utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter i flere av Skandinavias største byer. I tillegg eier vi et hotell og kontorbygg i London.

KLP Eiendom eier over 2,3 millioner kvadratmeter eiendom, med en eiendomsverdi på drøye 93 milliarder kroner. Vi er ca. 170 ansatte og har mer enn 30 års erfaring med eiendom. Vår eier er Kommunal Landspensjonskasse (KLP). KLP eies av kommuner og arbeidsgivere, som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. Verdiene vi skaper går derfor tilbake til fellesskapet. 

Finn ledige lokaler

Kontakt vårt Kunde og Miljøsenter

23 08 08 14

kundeogmiljosenter@klpeiendom.no

Andre henvendelser? Ring oss 55 54 85 00

Om KLP Eiendom

Et av Nordens største eiendomsselskaper.

Wergelandsveien 1-3

Slottet som nærmeste nabo? 465-6.000 kvm ledig kontorer i Wergelandsveien 1-3