Vårt kvalitetsarbeid

KLP Eiendom er kvalitetssertifisert etter ISO 9001 og jobber aktivt med å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet

Åpenhetsloven

Les mer om hvordan vi jobber med samfunnsansvar og menneskerettigheter mot våre kunder og leverandører

KLP_Kollegaer_Ung dame_ima165249_1452

Miljø på eiendommene

I portalen Mitt leieforhold finner du nyttig informasjon for våre leietakere. Her kan man logge seg inn og hente ut informasjon om miljøsertifisering, energi- og miljøtall, fakturahåndtering, og mye mer. 

Mitt leieforhold