Samfunnsansvarlige innkjøp

Som et av Nordens største og mest solide eiendomsselskaper ønsker KLP Eiendom å påvirke selskaper og bransjer til å drive på en mer bærekraftig måte. Det innebærer blant annet samfunnsansvarlige innkjøp.

Les mer om hvordan KLP forvalter verdier for dagens og fremtidens generasjoner

Vår rolle som innkjøper

KLP Eiendom er en stor innkjøper av varer og tjenester, og er opptatt av hvordan varene og tjenestene vi kjøper inn er produsert. Vår størrelse, kombinert med våre finansielle muskler, gir oss mulighet til å påvirke ansvarlig leverandøradferd. Vi etterspør derfor fossilfrie byggeplasser og utfordrer våre leverandører til å levere ny teknologi og løsninger som er mer miljøvennlig enn det som allerede finnes på markedet.

I kontakt med leverandører er vi tydelige på hva vi forventer av dem knyttet til samfunnsansvar, spesielt knyttet til aspekter som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og arbeid mot økonomisk kriminalitet.

I tråd med vårt styringssystem sertifisert etter ISO9001/14001, vil vi alltid prioritere leverandører som er miljøsertifiserte og som kan vise til systematisk arbeid med samfunnsansvar og miljø.

KLPs prinsipper for samfunnsansvarlig leverandøradferd

KLP’s principles for responsible supplier conduct (English PDF)

 

Kontaktperson

20210-03122021-421

Kristian Strømmen

Leder Bærekraft

Tlf: 414 40 959

Send e-post