Skrevet av: Linn Eriksen Løken

Nå har vi fått BREEAM In-Use sertifiseringen for KLP huset hvor de fleste av våre ansatte i Oslo har sin arbeidsplass.

Breeam In-Use sertifisering for KLP Huset

Hva vil det si at bygget du sitter i er et grønt bygg? Hvordan vet du om byggets bærekraftige egenskaper og kvaliteter ivaretas etter at det har vært i drift i flere år? Og hvordan kan dette dokumenteres ovenfor leietaker? Dette har vår Miljøavdeling og vårt eiendomsteam jobbet med siste året. Og nå har vi fått BREEAM In-Use sertifiseringen for KLP huset hvor de fleste av våre ansatte i Oslo har sin arbeidsplass.

-Jeg syns vi har fått til et godt samarbeid mellom drift ved Driftssjef Vemund Frederichsen, Eiendomssjef Hilde Juliussen og miljøavdeling i denne prosessen med BREEAM In-Use sertifisering av KLP Huset i Bjørvika, sier vår Miljørådgiver Marianne Algrøy.
-Min jobb har vært å forsøke å legge til rette for en enklere prosess ved å konkretisere spørsmål, fremskaffe dokumentasjon på riktig format og ivareta dialogen med revisor.

-I samarbeid med eiendomssjef, bestemte vi tidlig at vi skulle sertifisere bygget uten karaktermål. Det bidro til at vi fikk kartlagt alle spørsmål og valgt bort de som enten var svært kostnadsdrivende eller ville bidratt til en miljøgevinst på kompromiss av komponentens levetid. Disse tiltakene tar vi med oss videre frem mot resertifisering.

BREEAM In-Use er et verktøy for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg. Det er mulig å sertifisere eiendommen og/eller forvaltning av eiendommen. Sertifisering utføres av tredjepart og for at sertifiseringen skal være gjeldende er det krav om resertifisering hvert 3. år.

KLP Eiendom drifter sine bygg for dagene som kommer, og det innebærer kontinuerlig arbeid for å gjøre bygg i drift grønnere. Vi har nylig mottatt sertifikat for KLP Huset med karakter Very Good. Videre skal blant annet Stortorvet 7 sertifiseres med BREEAM In-Use for å sørge for at miljøarbeidet fra ombyggingen og BREEAM-NOR sertifiseringen ivaretas når bygget går over i drift.

KLP Eiendom har som mål å sertifisere alle nybygg og rehabiliteringer etter BREEAM-NOR med ambisjonsnivå Excellent, og bygninger i drift etter BREEAM In-Use. Sertifiseringene skal sikre en god miljøytelse ved ferdigstillelse, samt legge til rette for en langsiktig plan for kontinuerlig forbedring av byggene i drift.

Arbeidet med sertifiseringen består av innhenting og vurdering av dokumentasjon og bevismateriale for 9 ulike miljøkategorier; ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, ressurser, robusthet, arealbruk og økologi og forurensing. Her er FDV-dokumentasjon og ikke minst de ansatte på drift uvurderlig i arbeidet med å svare ut de ulike miljøprestasjonene til bygget. Videre vurderes dokumentasjonen av en lisensiert BREEAM In-Use-revisor.