Målsetting for helse, miljø og sikkerhet

KLP Eiendom skal bidra til et godt bygningsmessig miljø gjennom best mulig forvaltning, drift og vedlikehold av våre eiendommer. Med dette ønsker vi å forebygge ulykker, helse- og miljøskader for våre leietakere, egne ansatte og samfunnet forøvrig.

Drift

Driften av eiendommene gjennomføres av vårt driftspersonell som forestår leveranse/ytelse av varer og tjenester til felles bruk og drift av eiendommene.
Generelt kan man si driften omfatter følgende ytelser, men disse varierer noe fra eiendom til eiendom:

  • Periodisk tilsyn med eiendommene, service, kontroll og drift av tekniske anlegg
  • Brøyting, strøing og stell av grøntanlegg
  • Regnskapsførsel for driftskostnadene
  • Kontroll, rydding og renhold av fellesareal innendørs og utendørs
  • Strøm, oppvarming
  • Renovasjon
  • Internkontroll bl.a. brannøvelser
  • Vakthold og sikring
DSC02540.jpeg

Driftsteknikerne på byggene våre er ansatt  i KLP Eiendom. De jobber for at du får en effektiv og god dag på jobb, hver dag.

Stensberggata_27-001.JPG

Når vi rehabiliterer byggene har Drift en viktig rolle på byggeplassen. Her står sikkerhet i fokus, men de jobber også for å ivareta eksiterende leietakere såvel som de som skal flytte inn og sørger for at prosjektene blir vellykket.

Leietakers plikter og ansvar

Om bruken av lokaler og vedlikehold.

Driftstjenesten

Instruks for vaktmester på eiendommen.

Brannvern

Alt om brannvern og forebyggende arbeid

Profilering og skilting

Innvendig og utvendig skilting på eiendommen.

Krav om internkontroll

Oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for egen virksomhet.

Tilleggstjenester

Leverandørlister med leverandører av tilleggstjenester.

Ordensregler og instrukser

Branninstruks, brannvernsnsvarlig, husordensregler, varme areider, brannforbyggende og renhold.