Driftstekniker på eiendommen omfatter følgende punkter

 • Periodisk tilsyn med eiendommen
 • Kontroll og drift av felles tekniske anlegg
 • Kontroll og drift av utendørsarealer og fellesarealer
 • Brøyting og snørydding
 • Stell av grøntanlegg
 • Rydding og renhold utendørs

Tjenesten vil bli utført i regi av KLP Eiendom. Driftstekniker vil bære klær merket "KLP".
KLP Eiendom er behjelpelig med å utarbeide forslag til en intern driftsinstruks. KLP Eiendom kan også påta seg disse oppgavene enten med egne ansatte eller med underleverandører. Kontakt en av våre driftssjefer for mer informasjon rundt dette.

I tillegg til driftstjenester administrerer vanligvis KLP Eiendom følgende fellesytelser for leietakerne i bygget:

 • Strømforsyning
 • Oppvarming/ fjernvarme
 • Renhold av fellesarealer
 • Renovasjon
 • Regnskap
 • Rekvisita
 • Vakthold og sikring
 • Snømåking og feiing
 • Vedlikehold av grøntareal
 • Service på tekniske anlegg