Arbeidsmiljølovens forskrift om internkontroll stiller krav til alle foretak om oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for egen virksomhet. Våre leietakere har således selv ansvaret for at arbeidsforholdene for sine ansatte er i henhold til lovens krav. Leiekontrakten beskriver ansvarfordelingen mellom utleier og leietaker for utrustning, bruk, drift og vedlikehold av lokalene.

KLP Eiendom gjennomgår hvert år sine eiendommer med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Som en del av den årlige gjennomgangen er brannøvelser/opplæring, og årlig dokumentert kontroll av felles brann- og nødlysanlegg, heisanlegg, el-anlegg og ventilasjonsanlegg. Tekniske anlegg innenfor leieareal er, om ikke annet er avtalt, leietakers ansvar.

KLP Eiendom er sertifisert i henhold til NS-EN ISI 9001:2000 og har som en følge av dette utarbeidet et kvalitetssystem hvor blant annet rutiner for drift og ettersyn av tekniske anlegg er beskrevet, og blir dokumentert.