Utviklingsprosjekter

KLP Eiendom gjennomfører solide og bærekraftige prosjekter som bidrar til å løse lokale utfordringer.

Langsiktighet

Vi ønsker å skape gode miljøer hvor leietagere, brukere og naboer trives, utvikler seg og kan realisere sitt potensial, både i dag og i dagene som kommer.  

Vi har landets største pensjonsselskap i ryggen og er trolig en av markedets mest langsiktige eiendomsinvestorer. Vi egenfinansierer alle prosjekter og har derfor muligheten til å tenke utradisjonelt og sette i gang innovative og ambisiøse prosjekter som først kaster av seg i fremtiden. Samtidig gir egenfinansiering oss robusthet og et handlingsrom til å utvikle innovative og nytenkende prosjekter.   

Vi styres av hva som er langsiktig fornuftig, ikke av hva som gir kortsiktig gevinst. Dette preger alle våre investeringer, våre løsninger, driften og vedlikeholdet av byggene våre. Det vi gjør er solid, gjennomtenkt og ordentlig.

Oslo-bygg

Oslo Horisont

Oslo Horisont i Biskop Gunnerus gate er både et byggeprosjekt og et bærekraftsprosjekt som tar mål av seg å bidra til styrkingen av Oslo som grønn hovedstad og Oslo S som landets viktigste knutepunkt.

Les detaljer

519_KLP_Reception_WEB.jpg

Vårt rehabiliteringsarbeid

KLP Eiendom transformerer det gamle for en ny tid.

Bærekraft, klima og samfunnsansvar

Bærekraft, klima og samfunnsansvar gjennomsyrer alt det KLP Eiendom driver med. Vi strekker oss derfor langt for å se hva vi kan gjøre med eksisterende bygg, fremfor å rive ned og bygge opp på nytt.  Ved å rehabilitere, fremfor å bygge nytt sparer vi miljøet allerede i dag, og ikke først om 20 år frem i tid.

Det er flere fordeler med å benytte seg av eksisterende konstruksjon. Spesielt viktig er miljøaspektet. Ved å gjenbruke mye av betongkonstruksjonen slipper man å destruere og produsere ny betong. På den måten kan CO2-utslippene reduseres med rundt 60-70%.

I løpet av de siste årene har KLP Eiendom også vist at rehabilitering av eksisterende bygg fremfor nybygg ikke trenger å gå på bekostning av miljøaspektet og er til hinder for BREEAM-klassifisering. Både Hotel Atlantic i Stavanger og MAX-bygget i Trondheim, to av KLP Eiendoms nyeste rehabiliteringsprosjekter, er bevis på nettopp det. Begge byggene har fått BREEAM-klassifisering i toppklassen, med henholdsvis Very Good- og Outstanding-sertifikat.