Skrevet av: Linn Eriksen Løken

Vi lever i en presset tid, med mye usikkerhet, men KLP Eiendom velger å tenke langsiktig og holde hjulene i gang der det er mulig. Vi gjennomfører store ombyggingsarbeider på Lysaker Torg 45 og i Lensmannslia 4 i Asker, men også i Oslo Sentrum er det stor byggeaktivitet.

Taket repareres i Citypassagen

I Citypassagen (Akersgt 47/49 og Pilestredet 8) står vi midt i et større takprosjekt som skal ferdigstilles senhøstes. Alt går etter planen og det er stor aktivitet på arbeidsplassen. Prosjektet omfatter blant annet forsterkning av takkonstruksjon, etterisolering, ny taktekking inkludert renner og nedløp, nye takvinduer, nye markiser i 2 etasje, flere maler- og murpuss arbeider på fasaden og noe innvendige arbeider. Kirkestuen er hovedentreprenør med Multiconsult som rådgiver. Arbeidene som utføres er viktige miljøgrep. Bygningen får bedre isloasjon og inneklima og vil gi energibesparelser. 

Stortorvet 10 oppgraderer fellesareal 

I Glasmagasinet er det fortsatt stor aktivitet. Nylig flyttet Origo Oslo inn i nye lokaler. Origo bygger opp Oslo kommune sitt sentrale kompetansemiljø for utvikling av digitale innbyggertjenester. De leier 3.270 kvm BTA i Glasmagasinet og vi har tilpasset lokalene til deres ønsker og behov.

Inngangsparti og fellesareal oppgraderes og felles trappeløp moderniseres. I tillegg utbedrer vi taket som egentlig skulle tas senere i år. Vi har valgt å fremskynde tiltaket da dette er et godt tidspunkt, delvis fordi det er roligere i bygget og derfor gunstig for leietakerne. Det er viktig for KLP, som en viktig samfunnsaktør, å bidra til opprettholde aktivitet i en svært krevende tid for næringslivet, sier Ellen Langeggen Forvaltningsdirektør i KLP Eiendom.

IMG_0024.jpg
Pilestredet_8-005.JPG
Pilestredet 8 - Oslo