Nesten 40.000 kubikkmeter betong gjenbrukes i ombyggingsprosjektet Oslo Horisont. Med den gamle betongstrukturen til Postens brevsenter løftet fram i arkitekturen, ligger Oslo Horisont an til å få en symbolsk rolle som et av landets største ombyggingsprosjekt og et forbilde på bærekraftig byutvikling. KLP og FutureBuilt har nå inngått samarbeid om den videre utviklingen av prosjektet.

Ombygging trenger ikke bety dårligere løsninger eller mindre spennende arkitektur. Flere av vinnerne og de nominerte til Oslo bys Arkitekturpris de senere år har vært nettopp transformasjonsprosjekter, som Pressens hus og Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka. Ombygging kan gjerne skape spennende strukturer som viderefører noe av industri- eller kulturhistorien til bygget og lar denne inngå i nye opplevelser av rom, lys og form. Nå står Postens brevsenter i Schweigaardsgate for tur.

Eskild Rolstad, utviklingsdirektør i KLP Eiendom, mener byggebransjen spiller en viktig rolle i det grønne skiftet.

– Oslo Horisont skal bli et internasjonalt forbildeprosjekt innen gjenbruk og bærekraft. Prosjektet viser vei i en ny tidsalder for byutvikling der man bygger om istedenfor å rive. Byggebransjen må erkjenne at klimatrusselen er vår tids største utfordring og forstå at de spiller en hovedrolle i det grønne skiftet, sier Rolstad.

Det er faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes, helt enig i, og roser samtidig byggebransjen for å være fremoverlent og ambisiøs.

– Vi merker en stor bevegelse i en mer bærekraftig retning nå, og rollene er snudd om. Man skulle tro at myndighetene pusher bransjen, men i realiteten er det jo motsatt, hevder Stoknes, som også er svært fornøyd med å ha fått KLP med på FutureBuilt-laget og Oslo Horisont inn i porteføljen som FutureBuilt-kandidat.

Telting på taket?

Det nye planforslaget for Biskop Gunnerus’ gate 14b – Oslo Horisont – har ambisjoner om å utvikle og styrke Oslo S, Norges største knutepunkt. På bakkeplan åpnes bygget opp med aktive fasader og publikumsrettede tilbud, som sammen med tilgang til taket og ny inngang til Oslo S vil gi økt byliv til denne delen av Schweigaards gate, som kanskje er Oslos mest utskjelte byrom.

På taket av eksisterende bygg skal det etableres et stort, grønt offentlig tilgjengelig byrom på rundt 5000 kvadratmeter. Byrommet skal formes som et naturlandskap med stort innslag av vegetasjon, og det skal være tilgjengelig fra både øst- og vestsiden av bygget. Når taklandskapet på basen åpner seg for bruk, vil ideen bak Allemannsrettens hus reflekteres i dette byrommet.

Henning Sunde, kreativ leder i Rodeo arkitekter, ser frem til det videre arbeidet.

– Dette blir et veldig spesielt byrom i Oslo. Vi ser en interessant tendens der friluftsliv og byliv i større grad går hånd i hånd, eksempelvis med badstuer langs fjorden. Dette ønsker vi å ta med oss i utviklingen av det nye byrommet rett ved Oslo S, samtidig som det skal kunne gi en økt bruksverdi og eierskap for nærområdet. Dette vil være fokuset i den kommende medvirkningen.

Både taklandskapet og toppen av bygget (Allemannsrettens hus) åpner for et mylder av samarbeidsformer med lokale aktører, som skoler og barnehager, samt andre relevante organisasjoner. Her vil medvirkningen innrette seg mot å undersøke hvordan Allemannsrettens Hus og det nye taklandskapet skal utvikles til å bli et inkluderende rom som engasjerer bredt og tilbyr gode opplevelser.

Et av Norges største gjenbruksprosjekter

Det nye planforslaget vil bli et av de største gjenbruksprosjektene i Norge, og ambisjonen er at Oslo Horisont skal bli et internasjonalt forbilde innenfor sirkularitet. Prosjektet utvikles videre som et av de aller første høyhusene med klimaambisjoner i tråd med FutureBuilt ZERO, og sikter dermed både mot å innfri forslaget til ny høyhusstrategi for Oslo og ikke minst å overoppfylle Parismålene.

Fakta

Utbygger: KLP Eiendom
Arkitekt: Samarbeid mellom Rodeo arkitekter, Kristin Jarmund (nå Nordic) og C.F. Møller Architects

Byggingen starter når planen er godkjent av Rådhuset og byggetillatelse gitt. Utvikler håper på byggetillatelse i 2024/2025. Det er beregnet 3-4 års byggetid.

Les mer på nettsidene til Oslo Horisont.

BAB01960.jpg
Eskild Rolstad, utviklingsdirektør i KLP Eiendom og faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes

 

BAB02003.jpg