Et av Norges mest bærekraftige bygg

Det nybygde kontorbygget Lyngården er et av Norges mest innovative og bærekraftige bygg. Bygget ligger langs omkjøringsveien på Moholt i Trondheim og er et av Trondheims mest energieffektive bygg.

Grønn teknologi og brukeropplevelse har stått i sentrum i utviklingsprosjektet og KLP Eiendom har utfordret leverandørene på å levere ny teknologi og nye løsninger. Resultatet ble et sensortettbygg med en lavenergi-profil og er det første bygget i Trondheim som er bygget etter TEK17-forskriftene.

Lyngården er utstyrt med solceller, grønne tak, elsykkel-ladere, elbilladere og digitale kontorer som underbygger KLP Eiendoms grunnpilarer, bærekraft og samfunnsansvar. Bygget har energiklasse A og passivhusstandard, og er BREEAM-sertifisert som «Very Good». I tillegg har Lyngården en kildesorteringsgrad på 90%.

Lyngården illustrerer hvordan KLP Eiendom bidrar til å påvirke bærekraftig utvikling, spesielt gjennom tilrettelegging for fremtidens arbeidsplasser. Vi utformer prosjekter som legger opp til at brukere kan komme seg til og fra på en klimavennlig og bærekraftig måte.