Skrevet av: Elisabeth Selvik Hjelle|07.04.21

– Nå har vi hatt vårt siste besøk på bensinstasjon, sier Jostein Bratten, teknisk sjef i KLP Eiendom fornøyd.

– I så fall blir det ikke for å fylle bensin, forteller han. Nå er nemlig hele bilparken til KLP Eiendoms driftsavdeling elektrifisert.

KLP Eiendoms drift og forvaltningsavdeling har i dag ni biler fordelt ut på selskapets mange eiendommer. Disse brukes daglig til varetransport og ulike vedlikeholdsoppdrag rundt om i byen.

– Det gir god mening for oss å ha elektriske biler. For det første henger det godt ihop med KLP Eiendoms gjennomgående fokus på miljø og bærekraft, sier Bratten.

– Biler som ikke avgir eksos gir også bedre lokalmiljø der de er i daglig bruk, nemlig i byen. Bilene er også ofte i bruk i lukkede kjelleranlegg og i mer eller mindre trange gårdsrom og kvartaler. Dermed vil vi ikke sjenere ansatte, leietagere og forbipasserende med eksoslukt lenger. Ikke minst reduseres mengden støyforurensning.

Praktisk med el
Bratten legger til at det er også rent praktisk med elbil slik hans avdeling bruker biler i dag. Siden den daglige kjøringen oftest består av korte turer rundt om i byen, er det er enkelt og tidseffektivt å lade mellom oppdragene, i stedet for det rutinemessige stoppet innom bensinstasjonen. Elbilene forventes også å ha et betydelig lavere servicebehov enn de gamle fossilbilene.

KLP Eiendom har valgt Nissan E-NV200 som preferert varebil. I tillegg har avdelingen to Nissan Leaf og én Think. En av de nye elbilene er utstyrt som en beredskapsbil med vannsugere og forskjellig utstyr til å håndtere uforutsette situasjoner i byggene.

Bratten legger til at bilene er svært gode og kjøre. De har også godt med plass til varer og utstyr, og de har vist seg å passe meget godt til KLP Eiendoms behov.

Elektrisk prosjekt
Også gjennom prosjektet #ELSKEDEBY bidrar KLP Eiendom til et renere og roligere bymiljø. Dette er et samarbeidsprosjekt der KLP Eiendom sammen med Bring og Ragn-Sells utforsker miljøvennlige løsninger for varetransport og avfallshåndtering.

Her er gamle dieseldrevne trailere byttet ut med kjøretøy som drives av biogass og ulike mindre farkoster som drives av elektrisitet og ikke minst ren muskelkraft - altså såkalte cargosykler.

Se mer om prosjektet #ELSKEDEBY her:

– Det er spennende for oss være med på å forme fremtidens varedistribusjon i bynære områder, sier han. Så langt har KLP Eiendom implementert løsningen i fire næringsbygg og to kjøpesenter. I tillegg til å være bruker av tjenestene selv, er KLP Eiendom også en partner som bidrar med lokasjonen til sentrallageret.

P2170279.jpg
Nå har vi hatt vårt siste besøk på bensinstasjon, sier Jostein Bratten, teknisk sjef i KLP Eiendom fornøyd
P2170301.jpg
KLP Eiendoms drift og forvaltningsavdeling har i dag ni biler fordelt ut på selskapets mange eiendommer.
P2170368.jpg
Èn av de nye elbilene er utstyrt som en beredskapsbil med vannsugere og forskjellig utstyr til å håndtere uforutsete situasjoner i byggene.
P2170360.jpg
Den daglige kjøringen oftest består av korte turer rundt om i byen
P2170373.jpg