Ikke bare har prosjektet ført til et betydelig lavere utslipp av klimagasser, men også støynivået i sentrum er redusert og trafikkbildet er blitt tryggere. #ELSKEDEBY har gitt en rekke positive ringvirkninger for bymiljøet i Oslo. #ELSKEDEBY er et samarbeid mellom KLP Eiendom, Bring og Ragn-Sells og nå ønsker samarbeidspartene å etablere det innovative pilotprosjektet i nye områder.  

– Vi ser allerede nå at vi ligger svært godt an til å nå de forholdsvis hårete målene vi satte oss, sier Jostein Bratten, teknisk sjef for Oslo-regionen for KLP Eiendom. Sammenligner vi med tilsvarende transportvirksomhet med dieselbiler har #ELSKEDEBY allerede ført til minst 50% reduksjon av klimagassutslipp. Målet var 70% reduksjon innen 2023. 

– #ELSKEDEBY har vært en absolutt suksess for vår del, kan Bratten fastslå.  

– Det er spennende for oss være med på å forme fremtidens varedistribusjon i bynære områder, sier han. Så langt har KLP Eiendom implementert løsningen i fire næringsbygg og to kjøpesenter. I tillegg til å være bruker av tjenestene selv, er KLP Eiendom også en partner som bidrar med lokasjonen til sentrallageret.  

P1133799

Jostein Bratten- Teknisk sjef Oslo

Nøkkelen til hele suksessen ligger nemlig i den sentrale hub-en i KLP Eiendoms bygg i Biskop Gunnerus Gate 14 b. 

Inn hit kommer store semitrailere drevet av biogass med pakker og varer. Deretter fylles traileren med tørt avfall som fraktes ut til Ragn-Sells sorteringsanlegg på Lørenskog. På den måten utnyttes kjøretøyets kapasitet maksimalt – i motsetning til tradisjonell transport der lasteplanet var tomt, eller delvis tomt, store deler av ruten. 

Kvittet seg med fossilbiler 

Ut fra huben farter de mindre, eldrevne kjøretøyene og cargo-syklene til de ulike eiendommene. Også disse utnytter transporten begge veier ved å frakte tilbake avfall på returen. 

På den måten erstattes de gamle dieseldrevne varebilene med mindre kjøretøy som ikke avgir miljøgasser, produserer svært lite støy og ikke minst er tryggere i trafikkbildet.  

– #ELSKEDEBY har gjort det mulig for Bring å skifte ut hele 22 fossildrevne biler med elektriske kjøretøy. Prosjektet bidrar til å drive frem utvikling av helt nye typer el-kjøretøy, - ikke bare elbiler, men også ulike typer el-drevne sykler, sier Stig Tvergrov, prosjektleder for #ELSKEDEBY i Bring.  

– Vi har høstet en god del erfaringer på reisen vi har hatt, sier han. En sentral del av pilotprosjektet har nemlig vært å teste ut ulike type el-kjøretøy. Bring og Ragn-Sells har jobbet tett sammen med leverandører av el-drevne kjøretøy, cargo-sykler og hengere for å utvikle effektive løsninger.  Dette er et pågående arbeide hvor det skjer veldig mye spennende, sier han.

Ettersom Oslo kommune fjerner stadig flere parkeringsplasser og innfører flere gågater og miljøgater, reduseres også framkommeligheten til store transportkjøretøy. #ELSKEDEBY er dermed et svært godt bidrag til byens miljømål. 

P1190197

Smidig fremkomst

De små cargo-syklene kan navigere seg smidig gjennom trafikken ved å benytte seg av sykkelstier, gangbruer og gågater. I rushtrafikken kommer cargo-sykkelen seg mye raskere frem enn en stor semitrailer. Prosjektet har med andre ord ikke ført til et lavere service-nivå. Tvert imot kan brukerne av tjenesten rapportere om raskere, bedre og smidigere leveranse av pakker og post – og mer effektiv avhenting av avfall. 

– #ELSKEDEBY effektiviserer hele prosjektet for oss. Avviklingen av leveranser går mye raskere nå. Det er mye mer effektivt for oss når én og samme bil leverer varer og post - og samtidig tar med seg avfall ut igjen. Antallet biler inn og ut av byggene halveres jo, sier Laila Dalen, driftstekniker i KLP Eiendom. Siden bilene også er elektrifiserte, blir luften bedre i området rundt bygget, og ikke minst nede kjelleranleggene. Hel-elektrisk transport spiller med andre ord direkte inn på arbeidsmiljøet til de ansatte. 

– Vi har fått en helt annen hverdag etter at vi startet med #ELSKEDEBY, sier Dalen som er ansvarlig for byggmassen Schweigaardsgt 17-19. 

Prosjektet #ELSKEDEBY ble opprinnelig startet av Ragn-Sells i Stockholm i Sverige. Avfallsselskapet har tatt med seg kunnskaper og erfaringer fra nabolandet. I løpet av kort tid klarte Ragn-Sells i Sverige å dokumentere en reduksjon av CO2-utslipp med hele 73 prosent for den aktuelle transporten.    

– Fremtiden for #ELSKEDEBY ser veldig lys ut. Det er stort behov for å forbedre miljøet i byene. Det er ikke bærekraftig å kjøre store varebiler gjennom en lang melkerute i bysentrum. Derfor er dette en viktig del av løsningen for en renere by, sier Tommy Kristiansen, driftsansvarlig for #ELSKEDEBY i Ragn-Sells.  Hver uke henter Ragn-Sells biler hele 8 tonn avfall. Dette blir transportert til Ragn-Sells resirkuleringsanlegg på Lørenskog. 

– KLP Eiendom, Bring og Ragn-Sells driver med veldig ulike oppgaver, men samtidig er virksomhetene veldig kompatible. Det er spennende å se hvordan så ulike parter kan komme sammen og finne effektive bærekraftige løsninger, sier han. 

– Det er nettopp når næringslivet samarbeider på denne måten at vi klarer å skape en bedre by. 

Se filmen her!

P1190095.jpg
P1190205.jpg
P1190183.jpg
P1190267.jpg