Skrevet av: Linn Eriksen Løken

Det som etter alle solemerker kunne blitt et utfordrende år, har i stedet blitt tidenes beste for KLP Eiendom innen kontorutleie.

KLP Eiendom med rekordtall i koronaåret!

Det som etter alle solemerker kunne blitt et utfordrende år, har i stedet blitt tidenes beste for KLP Eiendom innen kontorutleie.

KLP Eiendom er den tredje største aktøren innen eiendomsbesittelse i Norge. Man skulle derfor tro at koronaåret 2021, med alt det innebar av lockdowns, usikkerhet og hjemmekontor ville slå negativt ut for selskapet. I stedet ble det tvert imot et rekordår, forteller Øyvind Oxholm Meisingset, Direktør for marked og utleie.

– Først og fremst viser tallene at konseptet vårt fungerer. Vi jobber kontinuerlig og langsiktig, og har gjort ting riktig over flere år.

Han tror noe av forklaringen rett og slett er at KLP Eiendom har fornøyde leietakere. Dette er kjernen i vår virksomheten, sier Oxholm Meisingset. KTI resultatet for kontor i Oslo endte på 82% for 2021 som vi er fornøyd med. Tall fra Arealstatistikk viser at det totale markedet for 2021 var på 763 000 kvm med en snittid på 4,7 år. KLP Eiendom hadde hele 141 000 kvm av disse signeringene med 6 år snittid (18,5%).

Fjorårets strålende resultater bar i stor grad preg av flere store fornyelser av leiekontrakter, 76%. Det er jo et voksent tall, for å si det mildt! Et eksempel på «store» leietakere som nettopp har fornyet kontrakten, er Vy og Gjensidige, som leier lokaler av oss i Schweigaardsgate 21 og 23. De har vært der i ti år og har nå signert nye, lange avtaler. Det synes vi selvfølgelig er hyggelig.

Relasjoner i fokus

Oxholm Meisingset sier KLP Eiendom har oppnådd de strålende tallene gjennom å ha fokus på gode relasjoner. Både med leietakere, og ikke minst, med meglersystemet.

– Sistnevnte gir oss gode leads, som gjør det lettere å skaffe gode leietakere som ønsker langsiktige avtaler. Det er noe vi jobber mye med. Jeg må også skryte av utleieteamet vårt, som er samkjørte og veldig dyktige, ikke minst på digitale verktøy. God dialog internt med eiendomssjefer, prosjekt og drift er nok også noe av suksessen.

De fantastiske tallene til tross, koronaen stakk kjepper i hjulene også for KLP Eiendom. Det å skulle ha minst mulig fysisk kontakt med andre, er ikke praktisk for noen - og i hvert fall ikke for et selskap som driver med utleie av eiendom.

– Plutselig ble det for eksempel vanskelig å samle folk. Da det i det hele tatt var mulig, måtte vi begrense hvor mange som kunne delta på visninger, og hvor ofte vi kunne dra på befaring. Men vi fikk flere ganger testet visninger via facetime og det fungerte ganske bra.

Gjort jobben

De vanskelige omstendighetene gjør at Oxholm Meisingset er ekstra fornøyd med fjorårets rekordtall.

– Det er jo litt spesielt at vi har hatt vårt beste år noensinne, med tanke på omstendighetene. Fremfor alt viser det som sagt at vi har gjort jobben vår. Det skal også sies at dette varierer litt fra år til år, i forhold til kontraktsforlengelser. Kontraktene har gjerne en varighet på 5 til 10 år, og noen år blir det flere forlengelser.

Oxholm Meisingset forteller at KLP Eiendom legger mye vekt på å løfte fellesområdene i sine bygg, spesielt når en leietaker flytter ut. Dette bidrar til å holde leietakerne fornøyde, tror han.

– Et konkret eksempel er Lysaker Torg 45. Da vår leietaker Microsoft flyttet til et av våre andre bygg, pusset vi opp ABC-ene, altså fellesområdene. Så fra og ha flere tusen kvadratmeter ledig, er eiendommen nå nesten fullt utleid. Vi ser at dette er viktig og attraktivt for våre leietakere og er en del av vår langsiktige plan for våre eiendommer.

Fortsetter i 2022

Fjoråret ble altså tidenes beste for KLP Eiendom kontorforvaltning. Hva kan man så forvente av 2022?

– Bærekraft og miljø er noe KLP sentralt har veldig stort fokus på og med tydelige og ambisiøse mål for i årene som kommer. Dette påvirker også KLP Eiendom og måten vi vil jobbe på fremover. Byggekostnader har skutt i været under korona, så det er noe vi må se nærmere på. I tillegg til sertifiseringer og føring av klimaregnskap i prosjekter. KLP Eiendom har en variert og attraktiv kontorportefølje bestående av både eldre og nye bygg. Fellesnevneren er at vi tar vare på byggene våre og holder de ved like fremfor å selge.

Kort oppsummert kommer vi til å jobbe på samme gode måte som før, men med enda større fokus på bærekraft og digitale løsninger. Vi ser frem til nok et spennende år. Vi har svært god tro på fremtiden!

 

 
Henning Skjorsater - 8X0A7243.jpeg
KREVENDE ÅR BLE TOPPÅR: Det som så ut til å bli et krevende år, ble tidenes beste for KLP Eiendom. Tallene er et resultat av langsiktig og god jobbing, mener Øyvind Oxholm Meisingset i KLP Eiendom