KLP Eiendom har inngått avtale med et selskap tilrettelagt av Malling & Co Property Partners AS, om salg av eiendommen Brynsengveien 10.

Brynsengveien 10 er en flerbrukerkontoreiendom på Bryn, cirka 5 minutters gange fra Bryn T-banestasjon. Bygget ble oppført i 1998 og har et totalt areal på 12.200 kvm, hvorav 5.000 kvm utgjør parkeringskjeller over tre etasjer.

Brutto eiendomsverdi i salget er 287,15 MNOK og brutto leieinntekter i 2021 var 17,3 MNOK inkludert leiegaranti. Leaseplan og Fjordland er leietakere i bygget, og har hhv. 1,5 og 6,5 års gjenstående løpetid på leieavtalene. Ved overtakelse står omtrent 42% av arealet ledig.

- Brynsengveien 10 er et flott og godt vedlikeholdt kontorbygg, men for å få eiendommen opp til moderne standard er det behov for fornyelse. Med tanke på at eiendommen er relativt liten i vår portefølje, og vårt eneste nåværende eierforhold på Bryn, ønsker vi å konsentrere våre ressurser om andre og større pågående prosjekter, forteller administrerende direktør Gunnar Gjørtz.