Skrevet av: Linn Eriksen Løken|18.05.21

Lysaker Torg 45 ble en naturlig lokasjon for Fornebubanens hovedkvarter. – Her er vi i hjertet av traséen!

Fornebubanen flytter inn i hjertet av traséen

Lysaker Torg 45 ble en naturlig lokasjon for Fornebubanens hovedkvarter. – Her er vi i hjertet av traséen, sier kommunikasjonssjef Line Fredriksen.

– Vi gleder oss veldig til å flytte inn i KLP Eiendoms kontorbygg på Lysaker Torg, sier Fredriksen. Her har hun støtte av flere av de 180 ansatte som kommer til å ha kontorer og tilholdssted her.

– Dette var nok førstevalget til de fleste av oss, medgir hun. Mye av årsaken er Lysakers gode beliggenhet i forhold til kollektivtransport. Her er det enkelt å komme til og fra med både buss og tog. De som sykler kan parkere sykkelen i byggets nylig oppgraderte sykkelparkering i kjelleren.

– At det er enkelt å komme til oss for samarbeidspartnere og leverandører, er også viktig, legger hun til. Les mer om Fornebubanen

I hjertet av traséen

Den aller viktigste grunnen til at valget falt på Lysaker Torg, er den strategiske beliggenheten kontoret har til traséen.

– Nå får vi et kontor som blir svært sentralt med tanke på tilgjengelighet til traséen som går fra Majorstuen til Fornebu sør. Plasseringen er derfor strategisk riktig i forhold til prosjektet vårt, sier Fredriksen.

Mange av de ansatte kommer til å tilbringe mye tid ute på rigg, og normalt vil ikke alle være inne på kontoret på samme tid. Derfor er det veldig praktisk å være på en lokasjon som ligger midt i prosjektet. Fornebubanen har av samme grunn også tilgang til store, fine garderober så ansatte kan skifte når de skal trafikkerer til og fra rigg.

– Vi er glade for at vi kunne finne effektive lokaler for Fornebubanen nær kollektivknutepunktet som de ønsket, og ikke minst midt i hjertet av det enorme byggeprosjektet de har ansvaret for. Vi har også klart å finne bærekraftige løsninger hvor vi har kunnet bevare mange av byggets gode kvaliteter, men likevel kunnet tilpasse leietakers nødvendige behov, som er et viktig miljøaspekt for begge parter, sier Utleiesjef Øyvind Oxholm Meisingset i KLP Eiendom.

– Vi ser også at oppgraderinger av fellesarealer som vi har gjort i 2020 er ønskelig for nye leietakere. Totalt har vi leid ut over 6.000 kvm på et år og snart er det fullt, smiler han.

Gode fasiliteter er viktig

Lysaker Torg 45 ble nylig oppgradert med helt nytt inngangsparti, ny personalrestaurant, store, flotte møterom og kjeller med sykkelparkering, sykkelverksted og elbil-ladeplasser.

– Vi var også veldig opptatt å ha gode møterom- og servicefasiliteter. Lokalene er moderne og har gode digitale muligheter. Her får vi store, oversiktlige lokaler som bidrar til god logistikk og effektivitet. Det var også et av premissene, legger Fredriksen til.

Fornebubanen kommer til å være et aktivt byggeprosjekt helt frem til åpningen i 2027, og entreprenørene er allerede i gang med graving av traséer og bygging av stasjoner.

Lysaker Torg er et svært sentralt knutepunkt i dag. Her stopper toget inn og ut av Oslo, Flytoget går rett til Gardermoen og det går busser i flere retninger både mot Oslo og Bærum. Når Fornebubanen omsider kommer i drift vil dette åpne for enda flere kollektivmuligheter, både utover mot Fornebu og inn til Oslos omfattende t-banenett.

– Vi kommer til å åpne en flott stasjon med direkte tilgang til togstasjonen og bussholdeplassene. Lysaker blir et svært viktig knutepunkt for kollektivtrafikken mellom Oslo og Bærum, sier Fredriksen.

Organisasjonen er allerede i gang med å flytte inn i Lysaker Torg 45, og ettersom smittesituasjonen tillater det, kommer de ansatte til å ta i bruk det nye lokaler.

Les mer om hvordan Lysaker Torg 45 fikk ny drakt: Lysaker Torg i ny drakt

Se Lysaker Torgs egen hjemmeside og oversikt over ledige lokaler: lt45.no