Skrevet av: Linn Eriksen Løken|18.11.20

Forretningsbygget midt i knutepunktet på Lysaker har fått et betydelig løft.

Lysaker Torg 45 kommer til å fremstå som et helt nytt bygg, sier eiendomsforvalter i KLP Eiendom Hilde Marie Juliussen fornøyd mens hun geleider oss gjennom den aktive byggeplassen. Bygget, som er satt opp i 2008, fremsto ikke som spesielt gammelt, men løsningene var ikke helt optimale for et moderne forretningsbygg. I realiteten er Lysaker Torg 45 to bygg med hver sin inngang, A og B. De som benyttet B-inngangen følte litt at det var en B-inngang. Dette ønsket utleieren å endre på. 

– Derfor satte vi oss ned med vår prosjektavdeling i KLP Eiendom for å redegjøre hvordan vi kan få et smartere og mer inviterende bygg. Vi hadde et konkret behov for å samle inngangene slik at det opplevelsen av bygget blir betydelig hevet, sier hun. 

– Vi flyttet over en del fellesfunksjoner til B-bygget som resepsjon, kaffebar og tre flotte møterom. Personalrestauranten og de største møterommene ligger i A-bygget, forteller hun. Dermed er det bedre balanse mellom funksjonene som ligger bak de to inngangene.

I dag sitter flere store selskaper som Emerson, Aveva, Marlink og EDRMedeso i det 17.000 kvm store bygget. En avdeling av Multiconsult, som skal prosjektere nye Fornebubanen, har nylig flyttet inn. 

– Etter at vi startet dette prosjektet har vi høstet stor interesse for bygget. Vi har hatt flere mulige leietagere har vært på visning og fått veldig positive tilbakemelding på de grepene vi har gjort, sier Juliussen. Den usedvanlige gode tilgangen til kollektivtrafikk med togstasjon og busstopp kun 1 minutt unna - og enkel adkomst fra E18 - gjør også beliggenheten svært attraktiv. 

Kreative grep

Arkitekt Juan Ruiz Anton fra arkitektkontoret Rebuilding kom med det kreative forslaget å flytte hele personalrestauranten ned til første etasje. Dette gav muligheten til å åpne opp etasjen mellom første og andre slik at atriet ble tatt ned til første etasje og restauranten fikk dermed en lysåpning helt opp til taket.

– Jeg må si at KLP Eiendom har vært veldig modige i prosessen. De har blitt med på flere forholdsvis omfattende grep, forteller Anton. Han forteller at ambisjonen var å bygge videre på kvaliteter som allerede eksisterer og å tilføre nye løsninger som øker byggets bruksverdi.

– Det første vi måtte gjøre var å fjerne alle elementer som hindret utsikt. Vi ville ha åpne siktlinjer fra de to inngangspartiene og helt ut til motsatt side av byggene, sier han. Ved å ha personalrestauranten som en integrert del av den etasjen man kommer inn i, skapes dermed en hyggelig og inviterende samlingsplass. Dette er også et område som kan brukes til å ta seg en kaffe eller ha korte, uformelle møter gjennom hele dagen.  

– Å flytte personalrestauranten ned én etasje høres kanskje enkelt ut, men dette gjorde at vi måtte gjøre noen omfattende endringer i bygget. Vi måtte flytte trappen opp til andre etasje og hele etasjeskillet til atriet måtte sages ut, sier Harald Augestad i KLP Eiendoms prosjektavdeling. I tillegg er kjelleren oppgradert med en stor sykkelparkering med sykkelverksted, to flotte garderober og ny trapp opp til den nye førsteetasjen. 

Bærekraft i fokus

– Flere av brukerne av bygget har gitt uttrykk for at de ønsker seg sykkelparkering. At flere og flere sykler til jobb er en tydelig oppadgående trend de siste årene, så det må vi bare tilrettelegge for, sier Augestad.

– Bærekraft har vært i fokus under hele prosessen, forteller han. 

– Vi har hele veien brukt solide materialer med lang levetid og vi forsøker å gjenbruke så mye som mulig av gamle materialer og konstruksjoner. Av samme grunn er det et viktig poeng for oss at vi bygger robust, slik at de oppgraderingene vi gjør holder i så mange år som mulig, sier Augestad.  

– Med de grepene vi nå har gjort, har vi forlenget byggets levetid og økt bruksverdien betraktelig. Det blir veldig spennende å ta imot leietagerne har når vi er ferdige, sier han.

Ledige lokaler i Lysaker Torg 45

Vi har flere prosesser på gang, men ta gjerne kontakt med Utleiesjef Øyvind Oxholm Meisingset på telefon 907 54 597 eller se Lysaker Torg 45 sin egen hjemmeside lt45.no.

 

PB050037.jpg
Et stykke igjen til alt er ferdig, men Hilde og Harald fra KLP er godt fornøyd med prosjektet sålangt. Her sammen med Juan fra Rebuilding.
PB050173.jpg
Juan fra Rebuilding og Harald Augestad fra KLP Eiendom viser frem de flotte veggmaleriene av kunstnerne Gilles og Cecilie
519_Exterior_02.jpg
Nesten slik skal inngangen til Lysaker Torg 45 se ut når ferdig i 2021.