Skrevet av: Elisabeth Selvik Hjelle|04.06.21

Da staselige Glasmagasinet skulle oppgraderes, fikk byggherren en stor utfordring i fanget: Gamle plantegninger var langt fra korrekte. Ny 3D-teknologi kom til unnsetning

En av utfordringene med å renovere gamle bygg er at gamle tegninger kan være upresise og lite detaljerte. Når tilårskomne bygninger blir oppgradert flere ganger gjennom sin levetid, hender det ofte at plantegninger og tekniske dokumenter ikke blir oppdatert. Igjen sitter arkitekter og entreprenører med vegger og etasjeskiller med ledninger, rør, ventilasjon og andre tekniske føringer som er unøyaktig dokumentert - om de i hele tatt er notert ned noe sted.

Dette kan bli tidkrevende og kostbare fartsdumper i prosessen. Heldigvis finnes det i dag hjelpemidler som gjør at man kan unngå slik uvelkomne overraskelser.

Mye historie

Glasmagasinet ble grunnlagt i 1739, og er Oslos eldste varemagasin. Den ærverdige bygningen på Stortorget i hovedstaden er mer som et landemerke å regne. Men, bygningen har også gjennomgått en rekke endringer innvendig i årenes løp. Derfor ønsket KLP Eiendom, som eier bygget, å hente inn mest mulig informasjon om bygget da det skulle renoveres.

Løsningen ble å hente inn teknologi- og programvareselskapet Imerso. Ved å skanne byggeplassen med en 3D-skanner kan Imerso gjenskape bygget i en nøyaktig digital duplikat, eller det selskapet selv kaller en «digital tvilling». Dette gjør det mulig for alle involverte team, som arkitekter, designere og entreprenører å samhandle på en digital plattform. Avvik fra gamle tegninger kan avdekkes i en tidlig fase slik at byggeprosessen går mer smidig, og man har full oversikt etter hvert som prosessen skrider fremover.

Bør inn tidlig i prosessen

Mads Lohne er Forretningsutvikler og kundeansvarlig i teknologi- og programvareselskapet Imerso. Han mener deres programvare bør på plass så tidlig som mulig i slike renoveringsprosjekter.

– Vi utvikler programvare og metodikk for raskt å kunne sammenligne hva som faktisk er bygget, med hva som skulle være bygget. Det gjør vi ved å kombinere 3D-laserskanning og programvare bygget skannes ved å skyte millioner av punkter, litt enkelt forklart som å ta et bilde. Resultatet er romlige og målbare «punktskyer» som ser ut som 3D-bilder. Så sammenstiller vi det med BIM, altså bygningsinformasjonsmodellene.

I arbeidet med Glasmagasinet ble Imerso altså involvert allerede før byggingen startet. De skannet lokalet, og skanningen ble et viktig utgangspunkt for designgrunnlaget – altså å finne gode løsninger for hvordan bygget skal se ut til slutt.

En skanning bør på plass tidlig i prosessen, forklarer Lohne.

Mads Lohne, Imerso
– Hvis arkitekten allerede har en layout eller design klart, kan man sammenligne og sjekke dette opp mot hvordan bygget faktisk er. Tegningene kanskje ikke oppdatert eller nøyaktige nok, så en skanning bør på plass tidlig i prosessen, forklarer Lohne.

Best mulig underlag

Erik Skjønhaug er prosjektleder i KLP Eiendom. Han forteller at 3D-teknologien til Imerso var til god hjelp. Ikke bare før man startet renovasjonsprosjektet, men også underveis.

– Vi er ofte usikre på det underlaget vi har, altså tegningene vi sitter på. Det kan være gamle tegninger, eller bygg som har blitt slått sammen i senere tid, eller andre endringer som har blitt gjort etter at bygget ble oppført. Derfor benyttet vi oss av tjenestene til Imerso, både før vi satte i gang med renovasjonen, og underveis. Imersos skanning i forkant bidro til å kartlegge den eksisterende bygningsmassen, tillegg skannet de bygget underveis i prosessen, slik at vi kunne være sikre på at vi fulgte planen og tegningene.

Det er mange fordeler med å benytte 3D-skanninger i slike prosjekter, forteller Skjønhaug. Spesielt i koronatiden, hvor det til tider har vært vanskelig å gjennomføre befaringer underveis

Erik Skjønhaug

Mange fordeler

Det er mange fordeler med å benytte 3D-skanninger i slike prosjekter, forteller Skjønhaug. Spesielt i koronatiden, hvor det til tider har vært vanskelig å gjennomføre befaringer underveis. Allerede tidlig i virusutbruddet gjennomført KLP Eiendom flere digitale befaringer i samarbeid med Imerso. Men dette kan selvfølgelig videreføres også når pandemien endelig er over.

– Det gjør jobben atskillig lettere for diverse rådgivere, som faktisk ikke trenger å være fysisk til stede. Man kan åpne 3D-modellen, se panoramabilder og få et overblikk over prosjektet. Det gir en bedre kvalitetssikring på prosjektet, vi vet at det blir bygget i henhold til tegningene, forklarer Skjønhaug.

Svært nyttig redskap

Mads Lohne forteller at denne måten å bruke teknologien på er relativt ny, og innser at det nok ikke er alle som ser hvor verdifull den kan være for en byggherre eller prosjektleder. Men, han tror dette vil endre seg.

– I bunn og grunn avhengig av mennesker som har interesse for dette og interesse for å endre arbeidsprosessene sine. Men når man kan vise med praktiske eksempler hvordan det fungerer, sklir det lettere inn. Byggeplassen er kanskje en av de minst digitaliserte områdene i samfunnet, men et sted hvor ny teknologi vil være veldig nyttig. Ofte er det mange forskjellige aktører involvert i en byggeprosess, og beslutninger tas raskt. Desto viktigere er det å gjøre dette så enkelt og sømløst som mulig.

 

Glasmagasinet var det første prosjektet KLP Eiendom fullførte med Imerso om bord, og Skjønhaug sier samarbeidet var svært vellykket.

– Selvfølgelig lærer man også mye underveis når man beveger seg inn i nytt landskap på denne måten, men vi var veldig fornøyde og har brukt Imerso i prosjekter etterpå.

a6cfc73f33ad5e840deb6a4282114fb754c54831.png
Skannedataene er fargekodet: alt i henhold til bygningens planer er i grønt, mens alle avvik er i rødt
ae3d4cf935c7d34f0cbb6d02b3e191bcbe0d5b52.png
BIM-modellen lagrer status på stedet fanget med laserskanneren
eecf878e0c0280f650269863069defefe2d3cb60.png
0934acaaf83fdc15d6e499eeba9731b17972d548.png
Erik Skjønhaug.jpg
Erik Skjønhaug PROSJEKTLEDER