Viser lokaler

Lensmannslia 4

20-100 kvm

Schous Bryggeri

8-200 kvm

Stortorvet 10

20-50 kvm

Logo felles ROM

ROM - Et konsept for kontorfellesskap fra KLP Eiendom

ROM kontorfellesskapet har løsninger spesielt rettet mot småbedrifter og startups.

Om ROM kontorfelleskap