Lokal fornybar energiproduksjon er et viktig steg på veien mot en klimanøytral eiendomsportefølje. På taket av Drammensveien 288 bidrar 900 kvm solcellepaneler til en grønnere strømforsyning. 

Hvert år mottar jorden 15 000 ganger mer energi fra solen enn det jordens befolkning selv bruker. Solenergi er derfor en gratis og miljøvennlig energikilde som ikke medfører naturinngrep i energiproduksjonen. På sikt har solenergi potensiale til å bli den viktigste fornybare energikilden i fremtiden.

Energi fra solen har en rekke fordeler som tilsier at energiformen i betydelig større grad bør benyttes til å dekke energibehovet i bygningssektoren. Stadig flere produserer eller ønsker å produsere energien de trenger selv, og på verdensbasis er det sterk vekst i bruken av solenergi. 

Tilpasset en ny klimahverdag

Som en av Norges aller største besittere av eiendom, har KLP Eiendom en klar ambisjon om å redusere CO2-avtrykket på samtlige bygg i porteføljen. Vi gjennomfører derfor stadige oppgraderinger på eksisterende bygg, for å tilpasse byggene til en ny klimahverdag.  

I tillegg til å tilrettelegge for en grønnere strømforsyning og en mer bærekraftig drift av bygget, kan lokal fornybar energiproduksjon også bidra til reduserte energikostnader for våre leietakere.

KLP Eiendom har i lengre tid lagt solceller på en rekke av våre nybygg, men Drammensveien 288 er det første bygget hvor solceller har blitt etterinstallert. Vår erfaring viser at energikostnaden fra egenprodusert solstrøm (LCC) kan være konkurransedyktig med markedsprisen på elektrisitet.

Frigjør elektrisitet

Strømforsyning fra solcellepaneler bidrar til å frigjøre elektrisitet som i dag brukes i bygg. På den måten kan man i stedet for å benytte energien i et bygg heller benytte energien de stedene hvor det er mer utfordrende å få tilgang på fornybar strømforsyning. 

Solcellepanelene i Drammensveien 288 produserer omkring 110.000 kWh/år, en mengde som tilsvarer det totale årlige strømforbruket for seks husstander.

Bærekraftige bygg for fremtiden

KLP Eiendom er en eiendomsaktør med et langsiktig og tydelig fokus på energi og miljø. Vi iverksetter derfor nye energitiltak løpende og gjør det vi kan for å redusere eksisterende byggs driftskostnader.  Solceller er en god løsning for energieffektivisering for både nye og eksisterende bygg, og krever minimalt med vedlikehold de neste 20-30 årene etter installasjon. 

Gjennom KLP Eiendoms systematiske arbeid med energireduksjon har vi i perioden 2008-2018 oppnådd en energireduksjon på over 30% i vår eiendomsportefølje.

Fremtidens energikilde1web.jpg
Fremtidens energikilde4web.jpg