Bærekraftig i alle ledd

Det er et overordnet mål for KLP Eiendom å bygge miljøvennlige bygg, og å ta samfunnsansvar. Vi ønsker å bidra til en positiv utvikling av samfunnet og i områdene hvor vi har våre eiendommer. KLP Eiendoms bygg skal gi noe tilbake til sine omgivelser. Vi ønsker å skape gode møte- og arbeidsplasser for mennesker, bidra til lokal fornybar energiproduksjon og tilrettelegge for biologisk mangfold. Derfor bygger vi med høy kvalitet, og legger vekt på at våre bygg skal være attraktive i mange tiår fremover.

KLP Eiendom jobber for at alle våre nybygg-prosjekter skal være bærekraftige i alle ledd, helt fra planleggingsfasen til driftsfasen, når bygget står klart. Vi ønsker å bidra til utvikling av nye miljøvennlige løsninger og avsetter derfor midler til å teste innovativ teknologi. Vi etterspør fossilfrie byggeplasser og utfordrer våre leverandører til å levere ny teknologi og løsninger som er mer miljøvennlig enn det som finnes på markedet.

Alle våre nybygg skal BREEAM-NOR sertifiseres med miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR.

KLP Eiendom skal utvikle og bygge robuste og miljøsertifiserte bygg som bidrar til nullutslippssamfunn i 2050.

BG14B Toppen (003) lite.jpg
Fra Grønland mellomstort.jpg
LOGO_BREEAM_HERRADURA.png