Næringsbygget Lyngården byr ikke bare på innovativ arkitektur, smarthusteknologi og solcellepaneler. I byggets kjeller finner vi beviset på at også avfallsrom kan utformes på en innbydende måte og spille en viktig rolle i bærekraftige bygg.

Kontorbygget Lyngården, et bygg på 10 000 kvadratmeter som kan huse omtrent 450 arbeidsplasser, er et av Norges mest innovative og bærekraftige bygg. Navnet er inspirert av hva man ser; bygningen har en sikksakk-form i grunnplanen og minner om et lyn i utformingen.

Lyngården er bygget med fokus på bærekraft i hver minste detalj. Smarthusteknologi sørger for behovsstyrt ventilasjon, lys og varme. Bygget er klassifisert som energiklasse A og er passivhusstandard. I tillegg er det bygd med ladere til både elbil og elsykkel, samt tilrettelagt med digitale kontorer.

At vi også fikk innovasjonspoeng i BREEAM for kildesorteringen på avfallsplassen allerede i byggeprosessen, er et bevis på at vi har hatt bærekraft som grunnpilar hele veien.

Selv om dette er mer enn spennende nok i seg selv, finner vi et av de viktigste eksemplene på nytenkning og bærekraftig tankegang under bakkenivå.

Alt startet med en god idé

Avfallsrom forbindes gjerne med rot og søppel. Det er ikke så rart; de er ofte utformet på en måte som gjør de enkle å spyle ned. Derfor er også fleste avfallsrom særs sparsommelig innredet og utstyrt kun med det som strengt tatt er nødvendig, med det resultat at få ønsker å tilbringe mer tid der enn nødvendig.

Men for mange er avfallsrommet en fast del av arbeidshverdagen. Renholdere er innom daglig for å tømme søppel. Transportører er innom for å både hente og sette fra seg utstyr ukentlig. Ikke minst jobber våre driftssjefer daglig i avfallsrommene for å holde det rent og ryddig.

Med dette som bakteppe fikk KLP Eiendoms driftssjef, Thomas Rise Refsnes, en idé. Han ønsket å gjøre avfallsrommet på Lyngården til noe annet – og noe mer – enn hva man vanligvis forbinder med den typen rom. Avfallsrommet skulle faktisk bli et hyggelig sted å være!

Et avfallsrom utenom det vanlige

Når Lyngården ble bygget ønsket Refsnes at avfallsrommet skulle være like fint som resten av bygget. Det skulle være et rom som skapte motivasjon blant folk til å holde det både ryddig og pent, samtidig som det skulle bidra til at avfall ble sortert riktig.

Thomas drodlet først på ideen sammen med prosjektdirektøren for Lyngården. Etter å der ha fått grønt lys for et avfallsrom utenom det vanlige, tok han kontakt med markedsavdelingen i Retura TRV. Retura TRV har dedikerte salg- og markedsrådgivere som jobber tett med sine kunder for at man skal ha den riktige avfallsløsningen, og som lager merker og informasjonsmateriell ut fra kunders ønsker og behov. I fellesskap utviklet de en miljøprofil til avfallsrommet. Resultatet ble det vi ser i dag; et fargerikt og innbydende rom, med store sorteringsplakater på veggene og en lukt av lavendel. På papp-pressen i hjørnet finner man til og med en liten radio som spiller musikk.

I kontrast til mange avfallsrom har rommet i kjelleren på Lyngården blitt et rent sted som er lett å bruke – og som folk ikke har hastverk med å komme seg ut av. Nå trenger driftssjef Thomas kun å kaste en bøtte med vann på gulvet og gå over med kosten én gang i måneden. Tidsmessig er det nesten som en liten revolusjon å regne.

Det beste beviset på at man har gjort noe riktig er kommentarene Thomas får fra mange leietagere første gang de ser rommet: «Dette er det fineste søppelrommet jeg noen gang har vært i!»

Bærekraft med brukeren i sentrum

I KLP Eiendom skal vi ha fokus på samfunnsansvar og bærekraft i alt vi gjør. Vi mener at det først er da at vi skaper de beste forutsetninger for å ta langsiktige valg som kommer både oss, miljøet og våre brukere til gode. 

For oss står bærekraftige bygg sentralt når vi skal levere på vårt samfunnsoppdrag. Derfor er også avfallsrommet på Lyngården et av de beste eksemplene vi har på hvordan vi skal tenke bærekraftig i alle deler av byggingsprosessen. Det handler nemlig om å sette miljøhandlingsplaner ut i livet og sette de faktiske brukerne først.

Utvikling av bærekraftige bygg om mer enn fornybare energikilder og smarthusteknologi; det handler også om at man sikrer rett funksjonalitet og gode brukerkvaliteter for alle som skal benytte seg av byggene våre.

Det innebærer også at vi klarer å bygge avfallsrom med god utforming, som legger til rette for effektiv bruk og som er innbydende å bruke. Det er Lyngården det beste eksempelet på.

Aavfallsbeholder FØR KLP4.jpg
Avfallsrom slik det var før.
Aavfallsbeholder Etter Retura.JPG
Afallsrom etter oppgradering i samarbeid med Retura.