Forskjellen på god og dårlig belysning spiller en større rolle enn hva man skulle tro. Forskning viser at riktig belysning på arbeidsplassen gir bedre helse, økt velvære og har en prestasjonsfremmende effekt på ansatte.

I løpet av en normal hverdag tilbringer de fleste av oss opptil 80 – 90 prosent av tiden vår innendørs. Det innebærer at gjennomsnittspersonen tilbringer omtrent 20 timer hvert døgn innenfor hjemmets eller arbeidsplassens fire vegger, med få muligheter for å bli eksponert for naturlig belysning. Det er uheldig, all den tid vi vet at lite dagslys har flere negative effekter for oss, inkludert nedsatt immunforsvar, forstyrret døgnrytme og dårligere konsentrasjon.

Arbeidsplassen vår er ofte en sentral bidragsyter til at vi ikke får god nok belysning. Kontorlokaler er nemlig ofte utstyrt med kunstig belysning i form av tradisjonelle lyskilder; smalspektret led, sparelyspærer og lysrør. Studier viser at sammenliknet med dagslys har disse kildene har liten eller ingen betydning for mennesker og miljø, hvilket innebærer at de heller ikke klarer å veie opp for de negative effektene vi opplever som et resultat av taps dagslys i løpet av dagen.

Naturlig belysning ved hjelp av LED

Forskningen på lys slår klart fast at planlagt belysning på arbeidsplassen – som etterligner dagslysets variasjoner – gir bedre helse, økt velvære og har en prestasjonsfremmende effekt.

Som et resultat av dette har produsenter utviklet en ny type belysning, såkalt Human Centric Lighting (HCL). Ved hjelp av ny belysningsteknikk gjenskaper HCL dagslysets naturlige variasjoner ved hjelp av LED. Forskjellene mellom HCL og vanlig kontorbelysning har vist seg å være betydelige, med positive effekter for ansatte som over tid har blitt eksponert for den LED-baserte belysningen på arbeidsplassen.

På bakgrunn av dette bestemte vårt svenske datterselskap KLP Fastigheter seg for å undersøke hvordan forskjellene i «vanlig» kontorbelysning og LED-belysning påvirket to av våre leietakere. Det gav spennende – og tydelige – resultater.   

Tydelig oppside ved å imitere dagslys

KLP Fastigheter undersøkte hvordan dagslysbelysning via LED ble oppfattet hos to av våre leietakere, Niras og DLL. Studien ble gjennomført av Arne Lowden, søvn- og stressforsker ved Stockholms universitet.

I undersøkelsen ble deltagerne bedt om å svare på en rekke spørsmål etter at dagslysbelysningen var installert i en prøveperiode. Det var totalt 21 personer som deltok, litt over halvparten var kvinner og den største aldersgruppen befant seg i spennet 30-49 år. Flere av deltagerne hadde over en lengre periode opplevd gjentatte tilfeller av stress, nedstemthet og dårlig søvn.

Deltagerne gav tilbakemelding om at LED-belysningen hadde klare oppsider sammenlignet med vanlig lys. Belysning med naturlige variasjoner gav betydelig bedre lesbarhet ved skrivebordet, mer energi for ansatte og bidro til å skape en arbeidsplass hvor folk har lyst til å jobbe. Ikke minst fant studien at LED-belysningen bidro til bedre humør blant de ansatte, og hjalp til med forebygging av både stress og dagstrøtthet.

Overordnet viste studien at drøyt syv av ti opplevde en forskjell og var positive til å innføre mer dagslyslignende belysning på kontoret. Det er disse små, inkrementelle forskjellene studien fant som over tid gir substansielt bedre rammevilkår for bedre helse, god trivsel og økte prestasjoner på arbeidsplassen.

Bærekraftige arbeidsplasser fordrer god belysning

Lokalene KLP Eiendom tilbyr skal ligge i forkant når det gjelder miljø og inneklima. Det innebærer å kunne tilby lokaler der medarbeidere både føler seg bedre og jobber bedre.

Solide og fremtidsrettede prosjekter skal bidra til å løse lokale utfordringer og som gir gode miljøer hvor leietagere, brukere og naboer trives og utvikler seg. Denne tilnærmingen innebærer at vi også investerer i belysning som legger til rette for at ansattes helse, trivsel og produktivitet kan blomstre. Til syvende og sist er det en avgjørende brikke i å kunne legge til rette for bærekraftige arbeidsplasser.

Lys som fremmer 2.jpg