Ren inneluft har positiv effekt for både helse, trivsel og produktivitet. Inneklimatjenesten Pust skal bidra til at inneklimaet i våre bygg legger til rette for en bedre og mer bærekraftig arbeidsplass.

Selv om vi liker å se på oss selv som friluftsmennesker som tilbringer storparten av tiden ute i skog og frisk luft, er faktum at de aller fleste av oss tilbringer tiden innendørs – på arbeidsplassen eller hjemme. Faktisk tilbringer gjennomsnittspersonen omtrent 90% av tiden sin innendørs i løpet av et døgn.

Det vil si at vi stort sett puster inneluft, hvilket er vesentlig mer forurenset enn den friske uteluften. Når vi i tillegg tar i betraktning at mennesker puster omtrent 11 000 liter luft hver eneste dag, er det lett å forstå at kvaliteten på inneluften potensielt kan ha stor betydning for hvordan vi føler oss og hvordan vi presterer.

For oss i KLP Eiendom betyr det at det hviler et stort ansvar på våre skuldre når vi leier ut våre bygg. Vi må sikre at inneluften i lokalene våre legger til rette for produktivitet, trivsel og god helse.

Fra analog til digital måling

En tydelig profil på bærekraft står sentralt for arbeidsgivere når de skal tiltrekke seg talenter. Dette reflekteres i deres krav til kontorlokaler: Det blir stadig viktigere for våre leietakere å ha lokaler som bidrar til god helse, trivsel og produktivitet for sine ansatte.

Sikring av et godt inneklima har lenge vært en relativt manuell prosess, som både har vært utfordrende og som har krevd mye tid. Men de siste årene har teknologiske fremskritt medført store endringer i måten vi jobber med inneklima på. Presise, trådløse sensorer og skybasert datalagring gjør at det nå er mulig å måle inneklima på en rimelig og effektiv måte.

Det har latt oss tenke nytt og innovativt rundt hvordan vi ivaretar inneklimaet i kontorlokalene vi leier ut.  

Inneklimatjenesten Pust

KLP Eiendom har utviklet inneklimatjenesten Pust, som er en måling- og sertifiseringstjeneste. Med Pust bruker vi trådløse sensorer og skybaserte plattformer for kartlegging og optimalisering av inneklima.

Installerte luftmålesensorer gjør at vi kan observere data om luftkvaliteten i lokalene over lengre tidsperioder. Når disse måleperiodene er over, utarbeider vi rapporter til våre leietakere hvor vi oppsummerer funnene våre. Skulle det mot formodning være avvik fra definerte grenserverier for luftkvaliteten, følger vi opp disse.

Alle leietakere som har lokaler hvor luftkvaliteten er innenfor de satte grenseverdiene mottar et sertifikat for godt inneklima. Ikke bare er sertifikatet en trygghet på at man opererer i et miljø med et inneklima som legger til rette for helse og trivsel, men det signaliserer også til ansatte – både nåværende og potensielle – at man tar alle fasettene av bærekraft på alvor.

En del av samfunnsansvaret

KLP Eiendom har et overordnet mål om å skape gode møte- og arbeidsplasser for mennesker, bidra til lokal fornybar energiproduksjon og tilrettelegge for biologisk mangfold. Dette tar vi med oss inn i arbeidet med å kvalitetssikre byggene vi leier ut.

Vi ser det som en viktig del av vårt samfunnsansvar å kunne levere bygg som har godt inneklima. Ansattes helse, trivsel og produktivitet er det viktigste for enhver organisasjon som ønsker å lykkes. Da må alle faktorer – store og små – legge til rette for en bærekraftig arbeidsplass.

Inneklimaprosjektet pust2.png