Ansvarlig samfunnsutvikling fordrer at også urbane byområder blir en sterkere bidragsyter til et bærekraftig økosystem. I Bjørvika bidrar en villblomstereng på taket til mer mangfold og mindre klimarisiko.

FN definerer bærekraftig utvikling som «utvikling der økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig». Et tilsynelatende lett prinsipp å følge, men som ikke nødvendigvis er like lett å få til i en verden hvor vi blir stadig flere, vi bygger mer enn aldri før og det har vist seg særdeles vanskelig å få utslipp av klimagasser under kontroll.

I KLP Eiendom ønsker vi å være en del av løsningen. Vi har pekt oss ut totalt ni av FNs klimamål som vi mener er relevante for oss og hvor vi kan spille en aktiv rolle for storsamfunnets måloppnåelse. I dette arbeidet har vi blant annet forpliktet oss til å bidra til å skape bærekraftige byer og samfunn, bygge fleksibel og tilpasningsdyktig infrastruktur, samt stoppe klimaendringene.

Som eiendomsaktør har vi forutsetninger for å bidra til at også byene kan bli økosystemer som bidrar positivt til klima og miljø. Et av de beste eksemplene på dette finner vi i Bjørvika, hvor vi på taket i B7 Eufemia har anlagt en helt unik villblomstereng.

Et annerledes bygg

Klimautfordringene og tap av naturmangfold gjør at det stilles krav til nytenkning hos byggeiere og -utviklere. Da vi bygget Eufemia lå dette som et viktig premiss for hvordan vi ønsket å sette opp bygget.

Kronen på verket ble en villblomstereng på taket, som er et godt eksempel på hvordan natur kan integreres i bygg og legge til rette for urbane økosystemer. Tanken bak har vært å legge til rette for mer naturmangfold i områder som ellers ikke ville vært særlig godt tilpasset andre enn oss mennesker.

En av de tydeligste fordelene med villblomsterengen er at den bidrar til å fordrøye avrenning fra nedbør, hvilket er et viktig bidrag til å sikre bygget mot klimaendringene. Samtidig bidrar blomsterengen til mangfold blant insekter – kanskje best eksemplifisert ved at bier benytter taket som beiteområde på sommeren.

Eufemia-bygget har blitt BREEAM NOR-sertifisert med nivået Excellent. BREEAM NOR er Norges mest utbredte miljøsertifisering for bygg. Systemet er inndelt i ni miljøområder, og hvert område beskriver hvordan miljøpåvirkning fra et nytt eller rehabilitert bygg kan reduseres. Bygget er et godt eksempel på vårt ønske om å gjøre langsiktige og bærekraftige valg som kommer både miljøet og våre brukere til gode.

Bærekraftige tak

Det er ikke bare Eufemia-bygget som beviser hvordan innovativ og kreativ tankegang rundt tak kan få positive virkninger for klima og miljø.

KLP Eiendom eier også kjøpesenteret Fornebu S, som er verdens første kjøpesenter sertifisert til BREEAM Outstanding. På dette bygget etablerte vi en flora på taket basert på lokalt innsamlede arter som er stedegne for Fornebu-området. Resultatet er at 71 plantearter og lokal knust kalkholdig steinmasse bidrar til å opprettholde grønne korridorer for den lokale, nasjonalt sjeldne, naturtypen i området – et såkalt kalktørrterreng.

Grønne omgivelser på tak er ikke bare noe som leietakere setter pris på grunnet at det er visuelt appellerende. Det er først og fremst et viktig bidrag til å sikre byggene mot effektene av klimaendringene som blir stadig mer omfattende, samt et tiltak som legger til rette for et større mangfold av både innsekter og vekster i urbane områder.

Grønne tak er kort og godt en viktig del av vårt arbeid med samfunnsansvar og bærekraft.

Eufemia blomster web.jpg
Det er ikke bare insektene som nyter godt av bærekraftige tak. Dette bildet av Ekebergåsen og blomsterengen på taket av Eufemia er tatt av en av våre leietakere, Nina Ottesen i PwC Norge.