Miljøsertifisering av leieforholdet

KLP Eiendom inngår ambisiøs miljøavtale med advokatfirmatet BAHR AS. I løpet av en 1 års periode skal det gjennomføres avtalte tiltak som skal bringe energiforbruket ned. Prosjektet skal evalueres løpende med tanke på å finne nye tiltak som kan gi ytterligere reduksjoner.

Det legges stor vekt på medvirkning fra byggets brukere representert med BAHRs representanter i prosjektgruppen for å sikre at tiltak som berører styringer og innstillinger av tekniske anlegg gir ønsket positiv effekt på inneklima i bygget.
Målet for alle endringer gjennom prosjektet er lavere energikostnader og bedre inneklima for brukerne, samt redusere miljøbelastningene fra bygget i tråd med bærekraftsmålene til KLP Eiendom

For å forbedre miljøytelsen i samspill med leietaker er det avsatt midler i prosjektet til å sertifisere Tjuvholmen Alle 16 etter "BREEAM In-Use standarden. Sertifiseringsprosessen utfordrer eiere, forvaltere og leietakere til å gjennomføre store og små forbedringer med formål å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.

Representanter fra KLP Eiendom og BAHR gjennomfører kurs i regi av Norwegian Green Building Council for å heve sin kompetanse og forberede seg til dette arbeidet.

 

Kontaktperson

Kristian Strømmen

Miljøsjef

Tlf: 414 40 959

Send e-post