Skrevet av: Steffen Ødegård

Eiendommen

Teknostallen skal tilføre moderne og fleksible arbeidsmiljøer i et område som er svært attraktivt for kunnskaps-, forsknings- og teknologibedrifter, og som siste tilskudd i Teknobyen. Arkitekturen skal ha en frodighet som fremmer helse, trivsel og produktivitet.

Fra utsiden av Teknostallen vil nybygget fremstå lyst og svevende over de eksisterende karakteristiske fasadene i Trikkestallen, mens det inne er dyrket frem en eventyrlig hage i det store atriet.

Lokalene

Lokalene vil være attraktive for potensielle arbeidstakere, samt stimulere til kontakt, aktivitet og opplevelser for nærmiljøet. 

Det skal dyrkes frem lokaler som tiltrekker virksomheter som kan skape byliv både i «kontortiden» og utover. Fysiske rammer som inviterer til bruk for både nabolag, bydel og by.

Beliggenhet

Teknobyen ligger sentralt mellom NTNU og SINTEF på Gløshaugen og St. Olavs Hospital. Området har nærhet til bysentrum og offentlige kommunikasjonsmidler som tog og flybuss. Kort vei til dagligvare,  Lerkendal stadion, treningssenter, barnehager og rekreasjonsområder.

Hagen

Konseptet glassoverdekkede gårdsrom med planter er ingen ny idé, i Trondheim kjenner vi godt til glassgatene på Dragvoll og Royal Garden, og i København er Glyptotekets fantastiske innendørs hage fra tidlig 1900-tallet fortsatt et populært sted for museets besøkende og byens borgere. Grønne planter har en generell positiv effekt på vår psykiske helse og trivsel. De bidrar til mindre stressnivå og bedre konsentrasjon.

Takflater

På taket over 6 etasje etableres en blomstereng med stedegne arter som vil fordrøye mye av overvannet som vil treffe takflaten. Taket har et stort potensial med tanke på biologisk mangfold. Nærheten til Nidelvkorridoren med store løvtrær gjør at taket kan egne seg spesielt godt tilrettelagt for småfugl.

I tilknytning til treningssenteret i 6 etasje etableres det en stor takhage med muligheter for utetrening. Her ligger en løpebane med godt løpedekke på ca 200 meter, med rette lengder på ca. 80 meter. Innenfor banen benyttes arealet til utetreningsapparater og mer åpne gressplener hvor det er mulig og drive ulike trening og tøye-øvelser.

I tilknytning til konferanse/eksklusive kontorer på vestfløyen i 6 etasje ligger en stor takterrasse på ca 400 m2. Terrassen er sør og vestvendt med utsyn over Nidelvkorridoren og gravplassen mot Byåsen og Storheia.

Ambisjoner

- Vår ambisjon med Teknostallen er å bygge hjertet i Teknobyen og skape fleksible løsninger for fremtidens leietakere. Teknostallen skal bli noe mer enn et ordinært kontorbygg, sier administrerende direktør i KLP Eiendom, Ruth Hege Falch Havdal.

Det nye bygget vil være på 47.250 kvadratmeter BTA.

For siste oppdateringer om Teknostallen, klikk her!

Bjørnar (4)
Bjørnar Pedersen
Eiendomsforvalter - ansvarlig nyutleie
916 11 007
Bjornar.Pedersen@klp.no
Lasse (1)
Lasse Volden
Prosjektsjef
924 92 922
Lasse.Volden@klp.no
BT5 Teknobyen (1).jpg
Teknostallen_Sykkelcafe_A4_3destate.no.jpg
Teknostallen_Sykkelparkering_v2_3Destate.no (1).jpg
Teknostallen_Eksteriør_østside_v3_3Destate.no.jpg
KLP_Trondheim_Teknostallen_Sykkelreparasjon_v2_3destate.no.jpg
KLP_Trondheim_Teknostallen_Møterom_v2_3destate.no.jpg