Kantine & møterom
i 3.etasje
Godt utbygd
offentlig kommunikasjon
Meget god
parkeringsdekning

Beliggenhet

Eiendommen har sentralt beliggenhet, ca. 4 km syd for Trondheim sentrum like ved E6 og Omkjøringsveien. Sluppenområdet har utviklet seg til et attraktivt næringsområde. Sluppenveien 12 E ligger godt avskjermet mot trafikkstøy. God infrastruktur og bussforbindelser.

Eiendommen

Moderne kontorbygg med samlet utleieareal på ca 7.100 kvm, fordelt på 6 kontoretasjer og kjeller. Automatisk solavskjerming av sol utsatt fasade.

Lokalene

Bygget gir rom for fleksible kontorløsninger. Det vektlegges å kunne tilby leietaker kontorløsning som best mulig ivaretar bedriftens behov.

Andre fordeler

Felles kantine og møterom i 3. etasje. Meget gode parkeringsmuligheter. Godt utbygd offentlig kommunikasjon. Bygget er tilknyttet vaktmestertjeneste.

Kontaktperson

Håvard2

Håvard Sande

Eiendomssjef

Tlf: 468 17 166

Send e-post