I arbeidet mot målet om en klimanøytral portefølje, har KLP allerede installert solceller på taket til flere av sine nybygg i norske storbyer som Oslo og Trondheim. Etter å ha sett gode resultater for nybyggene, ønsket teamet i Trondheim å utforske mulighetene for å legge solceller på eksisterende bygningsmasse.

– Solceller på nye bygg viste seg å være en god investering, så vi ønsket å teste ut om det også lønner seg å gjøre dette på eldre bygg. Vi gikk gjennom porteføljen vår og plukket ut 15 bygninger hvor vi så gode muligheter for å få utbytte av solceller, sier Lasse Volden ved KLP Eiendom i Trondheim.

 

Kostnadseffektive og miljøvennlige bygg

Stadig flere aktører innen bygg- og eiendomsbransjen ser fordelene ved å utnytte lokal fornybar energi. Solceller er et av de mest miljøvennlige alternativene som finnes, ettersom det utnytter en gratis energikilde det finnes rikelig av. I tillegg er det økonomisk for både bygningseiere og leietakere. 

– Stråling fra sola gjør at taktekkingen slites raskere enn hvis den hadde ligget i skyggen. Ved å montere solcellepanel på takene blir taktekkingen beskyttet mot skadelig stråling, og det forlenger dermed varigheten av taktekkingen. Og når panelene først er installert, er det svært lave vedlikeholdskostnader. Man skal helst ikke vedlikeholde anleggene noe mer enn å spyle av støv en til to ganger i året. Fysisk fjerning av snø skal ikke gjøres ettersom det kan skade solcellene, sier Volden. 

Panelene trenger heller ikke å byttes ut når de først er installert. Panelene som selges nå har en levetid på 25 år.

– Det eneste som må byttes ut etter ca. 10 års tid er inverteren som gjør om likestrøm fra solcellene til strøm vi kan bruke i stikkontakten. Den kostnaden er ikke så høy, og vi regner med at solcellepanelene betaler seg tilbake i løpet av 10–15 år, avhengig av størrelse og plassering av anlegget. Strømmen som produseres på takene kommer også leietakerne til gode, ettersom de får lavere strømregning, sier Volden.

 

Enkel og effektiv teknologi

I takt med et stadig økende globalt miljøfokus, har interessen for solcelleteknologi økt. Samtidig har teknologien utviklet seg og blitt både billigere og mer effektiv.

Solcellepaneler består av flere solceller av materialet silisium, som er koblet sammen til et panel. Solcellene absorberer sollyset, omdanner det til strøm som føres videre inn i sikringsskapet og stikkontakten i bygningen din.

– Kort fortalt så høster vi energien fra solstrålingen som treffer taket på byggene våre og gjør det om til strøm som vi kan bruke til bruk og drift i byggene våre. Hvis solcellene på et tak produserer mer strøm enn bygningen har bruk for, blir denne overskuddsstrømmen sendt ut på nettet og solgt til andre forbrukere i nærheten. Det er noe leietakerne og ikke minst miljøet tjener på, sier Volden.

 

Mest effektivt om vinteren

Etter å ha ferdigstilt 6 av 15 bygg, ser KLP Eiendom i Trondheim positivt på prosjektet og veien videre.

– Det viktigste vi har lært er at dette ikke er så teknisk komplisert som man skulle tro. Selve monteringen tar 2–3 uker, og alle våre tak tåler belastningen fra solcellepanel. De veier relativt lite når man tar i betraktning at byggene er beregnet ut ifra snølast, så det er ingen fare for at taket får strukturell skade, sier Volden.

De ble også positivt overrasket over hvor godt solcelleteknologien fungerer i det norske klimaet.

– Vi ble overasket over at det skulle være så vellykket med solceller i Norge, og særlig her oppe i Trondheim. Det viser seg at solcellene er mer effektive jo kaldere det er. Elektronikk fungerer dårligere når det blir varmt, så effektiviteten øker om vinteren når det blir kaldt, og dette veier noe opp for mindre soltimer, sier Volden.

vlcsnap-2022-09-06-09h06m54s215.jpg
Prosjektleder Lasse Volden inspiserer solcellepanelene på taket til Abels hus i Trondheim.
vlcsnap-2022-09-06-08h53m16s155.jpg
vlcsnap-2022-09-06-08h54m58s912.jpg
vlcsnap-2022-09-06-08h35m45s428.jpg
vlcsnap-2022-09-06-08h33m23s617.jpg