Parkering
God kapasitet inne og utendørs
3
min. unna
Lerkendal Stadion
Fleksibel planløsning
skreddersøm av arealer til ny leietaker
Nærsenter
I byggets 1. etg

Beliggenhet

Eiendommen ligger inntil E6 med meget god eksponering til hovedfartssåren inn mot Trondheim sentrum fra syd. Aksen langs E6 fra Tempe og inn mot Trondheim Sentrum står foran en betydelig utvikling, med fortetting til både bolig- og næringsformål. Området ligger nært opp til Lerkendal med Sintef-miljøet og NTNU på Gløshaugen. Nærhet til rekreasjonsområder på Tempe og flotte sykkelveier som strekker seg helt inn til sentrum.

Bygget blir et knutepunkt som virkelig får glede av Trondheim kommune sin satsing på sykkelfelt og metrobuss. Utformingen blir lun og trivelig samtidig som den skal være moderne og funksjonell med blandt annet uteservering og spennende uterom. Dette gir fantastiske treffsteder og sosiale arenaer både for gjester, nærmiljø og de som jobber i bygget. 

Eiendommen

Det gamle Max-bygget i Tempevegen 22 blir totalrehabilitert. Etter ombygging og rehabilitering kommer bygget til å framstå som et nybygg, utvendig og innvendig. Alt som kan gjenbrukes i eksisterende bygg blir tatt vare på. Det reduserer behovet for å produsere nye bygningsmaterialer, og reduserer mengden med avfall i forbindelse med rivearbeidene. Det ferdige bygget vil inneholde og vise spor av det beste fra byggets historie. Kunst i samspill med grønne innslag preger nederste delen av fasaden til bygget. Ellers vil fasaden være dekket av lameller som gjør det til et unikt bygg i dette området. Lamellsystemet på fasadene vil på kvelden og natten være opplyst av LED-lys, som vil kunne variere i farger, og over tid.

På vestfasaden mot Tempevegen bygges et nytt trappehus med trapp og to heiser. Dette blir hovedinngangen til kontoretasjene. Trappehuset er plassert midt på kontoretasjene, for å gi adkomst direkte inn i senter av hver etasje, noe som gjør etasjeplanene meget fleksible.

I 1. og 2. etasje er det dagligvarebutikk, restaurant, og 6 andre næringsareal som til sammen utgjør butikksenteret på Tempe. Butikksenteret får lyse og åpne inngangspartier på begge sider av bygget, og en stor og inviterende interntrapp mellom etasjene. Det er også direkte adkomst fra kontorenes hovedinngang inn til butikksenteret. Alle som jobber i bygget har derfor meget kort vei til det meste av servicetilbud.

I underetasjen er det stor kapasitet på parkeringsplasser for både biler og sykler, med ladestasjoner for el-biler og el-sykler. Alt legges til rette for de som ønsker å sykle til jobb, med både tørkerom og garderober nært sykkelparkeringen.

Det nye Max-bygget på Tempe skal igjen bli et blikkfang og et bygg som vil gi et løft til hele området. 

Lokalene 

Interiør i kontorlokalene vil som utgangspunkt være:

Kontor og møterom: Systemvegger med glassfronter mot transportsoner og tette skillevegger mellom kontorer. Faste skillevegger og innside yttervegger: Gipsplatekledt med malt overflate. Lydmessige forhold, dimensjoneres i henhold til krav i Byggeforskriftene og TEK 17. Vegger i toaletter og våtrom utføres med overflate av keramiske fliser. Transport- og midtsoner i utleiearealer har demonterbar, nedforet systemhimling. For ivaretakelse av bl.a. akustikk- og BREEAM-krav vil leietakere få et utvalg forhåndsdefinerte belegg å velge mellom (teppe- eller banebelegg). Hvert leieforhold får minikjøkken tilknyttet sosial sone.

P.t. er ca 60% av kontorarealene utleid, og følgende arealer er fortsatt tilgjengelige:

2. etg: BTA ca 426 kvm inkl andel fellesarealer. Kontor eller behandling / helserelatert virksomhet.

5. etg: BTA ca 215 - 980 kvm inkl andel fellesarealer. (Dimensjonert for inntil ca 10-50 arbeidsplasser.)

6. etg: BTA ca 980 kvm inkl andel fellesarealer.

7. etg: BTA ca 260 kvm inkl andel fellesarealer.

Hvert etasjeplan kan deles i inntil 4 leiearealer. Hele etasjen er dimensjonert for inntil ca 50 arbeidsplasser i åpent landskap.

Ta kontakt for en nærmere presentasjon av NYE Max-bygget på Tempe!

Kontaktperson

Håvard Sande

Utleiesjef

Tlf: 468 17 166

Send e-post

Kontaktperson

Bjørnar Pedersen

Eiendomsforvalter

Tlf: 916 11 007

Send e-post