Parkering
God kapasitet inne og utendørs
3
min. unna
Lerkendal Stadion
Fleksibel planløsning
skreddersøm av arealer til ny leietaker
Nærsenter
I byggets 1. etg

Beliggenhet

Eiendommen ligger inntil E6 med meget god eksponering til hovedfartssåren inn mot Trondheim sentrum fra syd. Aksen langs E6 fra Tempe og inn mot Trondheim Sentrum står foran en betydelig utvikling, med fortetting til både bolig- og næringsformål. Området ligger nært opp til Lerkendal med Sintef-miljøet og NTNU på Gløshaugen. Nærhet til rekreasjonsområder på Tempe og flotte sykkelveier som strekker seg helt inn til sentrum.

INBOVI AS

Bygget er et knutepunkt som virkelig får glede av Trondheim kommune sin satsing på sykkelfelt og metrobuss. Utformingen er lun og trivelig samtidig som den skal være moderne og funksjonell med blandt annet uteservering og spennende uterom. Dette gir fantastiske treffsteder og sosiale arenaer både for gjester, nærmiljø og de som jobber i bygget. 

Eiendommen

Det gamle Max-bygget i Tempevegen 22 er totalrehabilitert. Etter ombygging og rehabilitering framstår det som et nybygg, utvendig og innvendig. Bygget inneholder og viser spor av det beste fra byggets historie. Kunst i samspill med grønne innslag preger nederste delen av fasaden til bygget. Ellers er fasaden dekket av lameller som gjør det til et unikt bygg i dette området.

På vestfasaden mot Tempevegen er det  bygd et nytt trappehus med trapp og to heiser. Dette er hovedinngangen til kontoretasjene. Trappehuset er plassert midt på kontoretasjene, for å gi adkomst direkte inn i senter av hver etasje, noe som gjør etasjeplanene meget fleksible.

DSCF0745

I 1. og 2. etasje er det dagligvarebutikk, restaurant, og 6 andre næringsareal som til sammen utgjør butikksenteret på Tempe. Butikksenteret har lyse og åpne inngangspartier på begge sider av bygget, og en stor og inviterende interntrapp mellom etasjene. Det er også direkte adkomst fra kontorenes hovedinngang inn til butikksenteret. Alle som jobber i bygget har derfor meget kort vei til det meste av servicetilbud.

INBOVI AS

I underetasjen er det stor kapasitet på parkeringsplasser for både biler og sykler, med ladestasjoner for el-biler og el-sykler. Alt legges til rette for de som ønsker å sykle til jobb, med både tørkerom og garderober nært sykkelparkeringen.

Lokalene 

Interiør i kontorlokalene vil som utgangspunkt være:

Kontor og møterom: Systemvegger med glassfronter mot transportsoner og tette skillevegger mellom kontorer. Faste skillevegger og innside yttervegger: Gipsplatekledt med malt overflate. Lydmessige forhold, dimensjoneres i henhold til krav i Byggeforskriftene og TEK 17. Vegger i toaletter og våtrom utføres med overflate av keramiske fliser. Transport- og midtsoner i utleiearealer har demonterbar, nedforet systemhimling. For ivaretakelse av bl.a. akustikk- og BREEAM-krav vil leietakere få et utvalg forhåndsdefinerte belegg å velge mellom (teppe- eller banebelegg). Hvert leieforhold får minikjøkken tilknyttet sosial sone.

P.t. er ca 60% av kontorarealene utleid, og følgende arealer er fortsatt tilgjengelige:

  • 2. etg: BTA ca 453 kvm inkl andel fellesarealer. Kontor eller behandling / helserelatert virksomhet.
  • 5. etg: BTA ca 215 - 718 kvm inkl andel fellesarealer. (Dimensjonert for inntil ca 10-50 arbeidsplasser.)
  • 6. etg: BTA ca 535 kvm inkl andel fellesarealer.
  • 7. etg: BTA ca 267 kvm inkl andel fellesarealer.

Hvert etasjeplan kan deles i inntil 4 leiearealer. Hele etasjen er dimensjonert for inntil ca 50 arbeidsplasser i åpent landskap.

Ta kontakt for en nærmere presentasjon av Max-bygget på Tempe!

Kontaktperson

_25I0591-2

Bjørnar Pedersen

Eiendomsforvalter - ansvarlig nyutleie

Tlf: 916 11 007

Send e-post

Kontaktperson

_25I0649-2

Hege Gjermundsen Aarlot

Eiendomsforvalter

Tlf: 920 25 924

Send e-post