Skrevet av: Linn Eriksen Løken|02.12.20

Lovdata har inngått kontrakt med KLP Eiendom på 1380 kvm BTA og har akkurat flyttet inn i topp moderne lokaler

Lovdata har inngått kontrakt med KLP Eiendom på 1380 kvm BTA og har akkurat flyttet inn i topp moderne lokaler i Ibsenkvartalet, C. J. Hambros plass 2.  Eiendommen ligger midt i Oslo sentrum med flott utsikt over byen, sjøen og marka.

-Det er ikke bare plasseringen som er god for Lovdata. Lokalene har blitt totalrehabilitert og vi legger bak oss et vellykket prosjekt hvor vi sammen har skapt en flott møteplass for Lovdatas egne ansatte og besøkende. Samarbeidet mellom KLP Eiendom og Lovdata har vært slik vi ønsker det; tett på, dedikert, detaljorientert, strukturert og med en felles målforståelse, sier Eiendomssjef Odd Edvard Lund fra KLP Eiendom.   

3D skanning har løst kommunikasjonsutfordringer under pandemien

Et nedstengt samfunn og få muligheter til fysiske møter har vært utfordrende. All prosjektering og møtevirksomhet er utført digitalt etter at pandemien rammet oss.

-For å dekke opp behovet for fysisk informasjon om lokalene ble lokalene skannet i 3D og implementert i en nettplattform som sammenstiller punktskyen fra 3D-skan med modellen og avdekker avvik automatisk, forteller prosjektleder Erik Skjønhaug i KLP Eiendom.

Dette ga oss et kraftig verktøy for prosjektering og møtevirksomhet digitalt. Rådgiverne reduserte behov for fysiske befaringer, og vi kunne på en enkel måte visualisere planlagte løsninger for Lovdata. I prosjektet har Dyrø og Moen vært arkitekter, Hande har vært utførende entreprenør og Scenario har vært innleid av Lovdata for interiørdesign tilpasset deres behov, forteller Erik videre.

- Lovdata har hatt en jevn og god dialog med KLP Eiendom hele veien; gjennom forhandlinger, fra avtalesignering og til overtakelse. Prosessen tok ca. 2 år fra vi gikk aktivt inn i søk etter nye lokaler til vi kunne flytte inn, forteller Ola Stenersen, leder for flytteprosjektet i stiftelsen Lovdata. Vi er fornøyd med KLPs vilje til å være lydhøre og løsningsorienterte for at vi skal få et best mulig egnet lokale for vår virksomhet. Særlig positivt har det vært at Lovdata er blitt involvert i vurderinger og avklaringer på et detaljert nivå.

For Lovdata var det viktig å finne et lokale som er funksjonelt og tilpasset nye måter å jobbe på, og spesielt tilrettelagt for forskning, utvikling og samhandling. I tillegg til en sentral og attraktiv beliggenhet fant vi alt vi søkte i Ibsenkvartalet. Viruspandemien medførte dessverre at vi ikke alle sammen kunne ta i bruk lokalet samtidig, men vi gleder oss til alle er på plass, sier Ola Stenersen.

CJ_Hambrosplass_2-016.JPG
- Lovdata har hatt en jevn og god dialog med KLP Eiendom hele veien; gjennom forhandlinger, fra avtalesignering og til overtakelse. Prosessen tok ca. 2 år fra vi gikk aktivt inn i søk etter nye lokaler til vi kunne flytte inn, forteller Ola Stenersen, leder for flytteprosjektet i stiftelsen Lovdata. her med Odd Edvard Lund i KLP Eiendom
CJ_Hambrosplass_2-029.JPG
Scenario har vært interiørarkitekter på prosjektet
CJ_Hambrosplass_2-010.JPG
Hande har vært utførende entreprenør. Alt utført i henhold til tidsramme