KLP Eiendom oppnådde 7,7 prosent avkastning på eiendomsmassen i 2022. Tilsvarende tall for 2021 var 10,3 prosent.

Samlet driftsresultat før gevinster og verdiendringer utgjorde 3,2 milliarder kroner, opp 280 millioner kroner fra 2021. Verdiendringer inklusive valutasikringer endte på 3,55 milliarder kroner. Det sterke resultatet skyldes god drift og tilfredsstillende verdiutvikling for eiendommene. Porteføljen består i hovedsak av eiendom i Norge, Sverige og Danmark innenfor sektorene kontor, hotell og kjøpesenter.

– KLP Eiendom har moderne og effektive kontoreiendommer med meget sentral beliggenhet. Her har det vært en positiv utvikling gjennom 2022. Hotell og kjøpesenter gjør det godt og negative verdiendringer i forbindelse med pandemien har blitt reversert. Den svenske porteføljen viser også en sterk utvikling og spesielt bidrar ferdigstillelsen av utviklingsprosjektet i Klamparen 10 på Kungsholmen i Stockholm, sier administrerende direktør Gunnar Gjørtz.

Eiendomsverdiene steg i første halvår, men gikk noe tilbake igjen mot slutten av året.  Justerte avkastningskrav har i stor grad blitt motvirket av økte kontantstrømmer fra eiendommene.

– Vår portefølje består av eiendommer som står seg godt i dagens marked. Aktiviteten i sentrum har kommet tilbake etter pandemien og det ser vi resultatene av på våre kjøpesentre og hoteller i sentrum, sier Gjørtz.

KLP Eiendom står for all forvaltning og utvikling av KLP-konsernets direkteeide eiendommer. Samlet utgjorde denne eiendomsmassen 93 milliarder kroner ved årsslutt.

Kontaktperson:
Gunnar Gjørtz, administrerende direktør
Tel: 92 21 72 00
e-post: gunnar.gjortz@klp.no

GG.JPG

Administrerende direktør i KLP Eiendom, Gunnar Gjørtz