Skrevet av: Elisabeth Selvik Hjelle

22,5 millioner besøkende la igjen rundt fire milliarder kroner på kjøpesentrene til KLP Eiendom i 2023. Dette representerer en sterk økning på 5,9 prosent fra året før, med vekst i besøk og antall handlende.

 

Omsetningen viser en økning på 10,3 prosent i 2023 sammenlignet med 2019 for KLP Eiendoms kjøpesenterportefølje. Porteføljen har en samlet verdi på cirka 6,3 milliarder kroner, og inkluderer kjøpesentre i Oslo, Bærum, Sandefjord og Trondheim. Alle har vært viktige bidragsytere til selskapets overordnede suksess.

Godt samarbeid med leietakere viktig

– 2023 viste seg å bli et utfordrende, men godt år for våre kjøpesentre, og vi gleder oss over mange gode resultater hos våre leietakere, sier Christopher Raanaas, direktør for hotellforvaltning og kjøpesenter i KLP Eiendom.

KLP Eiendom ser spesielt samarbeidet med leietakerne som en nøkkelkomponent for suksessen.

– Vi jobber konstant med å utvikle oss, og et godt samarbeid med våre leietakere er viktig for oss. Dette har vist seg å være en kritisk faktor for å oppnå gode resultater, sier Raanaas.

Byporten Mall of Oslo er vekstvinner

Ett av høydepunktene for 2023 var innsatsen til Byporten Mall of Oslo, som oppnådde en omsetning på over 1,3 milliarder kroner, en økning på 14,8 prosent. Kjøpesenteret har høyest omsetning per kvadratmeter her i landet.

Byporten Mall of Oslo har et årlig besøk på rundt 12 millioner, og er vekstvinner i KLPs kjøpesenterportefølje for 2023.

Her er omsetningstallene for januar til desember 2023 (oppgitt i millioner kroner):

Omsetning 2023

(Tall i millioner NOK)

KLP Eiendom

3,946

Byporten Mall of Oslo

1,323

Glasmagasinet

495

Paleet

509

Fornebu S

984

Hvaltorvet

634

KLP Eiendom AS er et heleid datterselskap av KLP. Selskapet er en av Norges største aktører innen forvaltning, utvikling og drift av eiendom. KLP Eiendom eier over 2,3 millioner kvadratmeter eiendom, med en markedsverdi på drøyt 90 milliarder kroner.

KLP Eiendom eier og forvalter selv Fornebu S i Bærum, Byporten Mall of Oslo, Glasmagasinet og Paleet i Oslo sentrum, samt Hvaltorvet i Sandefjord. I tillegg eier KLP Eiendom Solsiden kjøpesenter i Trondheim, som forvaltes av Citycon. 

Mall of Oslo fasade.PNG
Byporten Mall of Oslo

 

Christopher.jpg
Hotell- og kjøpesenterdirektør Christopher Raanaas