Våre tiltak for å forhindre spredning av koronavirus

Tiltak kontoreiendom

Adgangskontroll

For å unngå unødvendige berøringspunkter fjerner KLP pinkode i fellesarealer på hverdager mellom 07-00 og 17-00. Du må ta stilling til om dere ønsker dette inn til egne lokaler. Er dere eneste leietaker i bygget så bestemmer dere dette selv.

Bemanning i KLP Eiendom

KLP Eiendom har, som alle andre nå, medarbeidere hjemme av ulike årsaker. Våre medarbeidere er uansett tilgjengelig på telefon og mail. Vi klarer å holde tilnærmet normal drift på eiendommene, men det kan bety noe mindre synlighet fra våre medarbeidere. Møtevirksomhet bør skje via Skype eller Teams. Ved sykdomstilfeller vil vi bruke medarbeidere fra andre eiendommer til blant annet kontroll av tekniske installasjoner o.l.

Forsterket renhold

Vi gjennomfører ekstra renhold på alle berøringspunkter som dørhåndtak, lysbrytere, dispensere, toaletter, gelender, møterom og kantine er bestilt på alle eiendommer. Vi jobber aktivt med å få tak i hånddesinfeksjonsmiddel gjennom alternative kanaler siden våre leverandører nå prioritere helsesektoren. Det er grunn til å minne om at såpevask i minimum 20 sekunder er beste anbefalte smittevern.

Kantiner

Bruken av kantine vurderes fortløpende. Kantinedrivere har gjennomført en rekke tiltak med tanke på hygiene og informasjon.

Vi ser at utstrakt bruk av hjemmekontor har redusert bruken av kantinene betraktelig. Noen steder er kantinen som følge av dette stengt.

Vi vil oppfordre alle som bruker kantine til å sitte med minum 1 meters avstand.

Møterom i fellesareal

Det anbefales å ikke gjennomføre større fysiske møter. Dette bør skje på Skype eller Teams, eller andre digitale plattformer. Eksterne brukere bør ikke inviteres til eiendommen.

KLP vurderer bruken av fellesarealene fortløpende og følger for øvrig anbefalinger fra helsemyndighetene.

Kunde og miljøsenter

Vårt kunde og miljøsenter er bemannet 24 timer i døgnet. Benytt vår kundeportal som normalt. Ved akutte tilfeller på dagtid ta kontakt med driftspersonell på eiendommen.
Vårt døgnbemannede telefon nummer er 23 08 08 14

Viser for øvrig til folkehelseinstituttet sin nettside som oppdateres daglig

 https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Tiltak kjøpesentre

Vi ønsker å unngå og begrense smitte, og har gjort en rekke tiltak på våre kjøpesentre. Videre følger vi situasjonen tett, og retter oss etter de råd og retningslinjer som kommer fra norske myndigheter. Hold deg oppdatert på fhi.no.

Ta vare på hverandre!

Her er noen av tiltakene vi har iverksatt på senterne våre:

  • For å minske smittefaren og redusere belastningen på ansatte reduserer vi senterets åpningstider.
  • Vi avlyser arrangementer og aktiviteter
  • Det oppfordres til minimum 1 meters avstand mellom kunde og butikkansatt.
  • Det er innført økt renhold på utsatte berøringsflater (dørhåndtak, knapper i heiser, rekkverk, håndløpere etc.).
  • Tilgang til antibac på alle toaletter og hovedinnganger.
  • Vi har satt inn ekstra ressurser i fellesarealene for å hindre ansamlinger, køer og tette grupperinger.
  • Arrangement og kampanjer som oppfordrer til ansamlinger av mennesker er avlyst.
  • Ansatte er oppfordret til å følge Folkehelseinstituttets sine råd og veiledninger knyttet til reising, hygiene, renhold osv.
  • Butikkansatte sørger for økt renhold på berøringsflater i butikkene som disker, betalingsterminaler, handlevogner etc.
  • Senterledelsen, vektere, renholdspersonale på våre kjøpesenter skal jobbe mest mulig adskilt