Skrevet av: Elisabeth Selvik Hjelle

KLP Eiendom bygger om og bygger nytt på Kungsholmen.

Stort og spennende prosjekt

KLP Fastigheter har signert en avtale om ombygging og utvidelse av Klamparen 10-eiendommen på Kungsholmen, tidligere Stockholms tingrett. Totalt dekker kontrakten cirka 25 000 kvadratmeter kontor, hvorav drøyt 5000 m² er en forlengelse med ny toppetasje, utvidelse av eksisterende gulv og nye vinduer. Samtidig åpnes bygningen med offentlige rom mot Fleminggatan.

- Vi er veldig glade for å få muligheten til å starte et stort og spennende prosjekt i tider hvor mange stopper prosjektene sine, sier Anette von Mentzer, eiendomsdirektør i KLP Fastigheter. Dette vil være en fantastisk møteplass på Östra Kungsholmen der solide klassiske og kulturmerkede verdier møter det nye og moderne, fortsetter Anette.

Bygningen som nylig huset det svenske nasjonale byrået for utdanning og MSB er nesten helt ledig i dag og leasing er utført i samarbeid med New Property. Det er mulig å leie store kontorlokaler der du kan sitte effektivt, helt ned til 8 m² / person.

Innflytting er planlagt for Q1, 2022. Bygningen vil bli sertifisert i henhold til Breeam-in-use. Entreprenøren er In3prenör og byggingen starter umiddelbart.

Les mer her: www.fleminggatanfjorton.se

TMRW.KLP.Klamparen.Entrehall.Copyright.tmrw.se.jpg