Oslo Origo har inngått leieavtale med KLP Eiendom for 3270 kvadratmeter BTA i Stortorvet 10

Midt i blinken

Glasmagasinet traff samlet godt på alle disse kvalitetene. I tillegg likte vi miljøaspektet ved at nær 60% av arealet allerede har såpass grei standard og romløsning at det blir minimalt med oppussing. Den resterende delen som må moderniseres ga oss en fantastisk mulighet til å innrede lokalene på en meget egnet måte for team-basert utvikling av nye innbyggertjenester.

– Det blir en miks av riktige romstørrelser for teamene og flere områder for samarbeid hvor vi skal invitere inn både innbyggere og andre virksomheter i kommunen, forteller Schei videre.

Glasmagasinet ble fort førstevalget

Schei forteller at Origo har vurdert et titalls lokaler i prosessen og når det samtidig var det økonomiske og funksjonelt riktige alternativet så ga utfallet seg selv.

– Det har vært kjapp responstid på alle våre endringsforslag i prosessen, og god sparring på hva som vil være gode løsninger. Generelt vil jeg trekke frem den åpne, ærlige og lite jålete dialogen vi har hatt med KLP og næringsmegler Jan Vidar Løvsland i DNB.

– Det er tydelig at KLP og Oslo kommune deler mye verdigrunnlag og langsiktig tenking. Samtidig har Oslo Origo satt spesielt pris på imøtekommenheten rundt praktiske løsninger i lokalene.

Etablert leietaker forlenger med KLP i Glasmagasinet

I tillegg til den nye kontrakten med Oslo Origo, så ble det nylig avgjort at IDE House Of Brands fornyer leiekontrakten sin med KLP i Glasmagasinet. Selskapet har vært leietaker i bygget siden 2005 og forlenger nå sine 1553 kvadratmeter BTA til 2029.

Dette vitner om at leietakerne i Glasmagasinet trives generelt svært godt. Sentral beliggenhet, kjøpesenter i eget hus og flott moderne personalrestaurant er noen av kvalitetene leietakerne trekker frem. Det er også igangsatt oppgradering av fellesarealer slik at hele eiendommen vil fremstå i ny drakt våren 2020.

Kontorfellesskapet ROM er etablert i Glasmagasinet og er meget populært. Alt dette bidrar til et levende bygg, med gode langsiktige kvaliteter for fremtiden.

Glasmagasinet_Fasade_lq.jpg