Skrevet av: Linn Eriksen Løken

Ny utleierekord for kontor Oslo i 2023.

Ny utleierekord for kontor i 2023

KLP Eiendom opplever stadig god vekst og 2023 ble intet unntak.

-Spådommer om økt bruk av hjemmekontor og nedskalering av areal, har ikke ført til merkbar nedgang på utleien hos oss, sier Direktør for Marked og utleie, Øyvind Oxholm Meisingset.
-Vi har hatt god etterspørsel gjennom året, som startet veldig bra med reforhandling av OsloMET, vår aller største leietaker. På årsbasis endte vi med ca 141.000 kvm utleid areal, noe vi er veldig godt fornøyde med, sier Øyvind.
-Det ble gjort flere nye signeringer, blant annet på Paleet Kontor med Norlandia og Aider. 
I Wergelandsveien 1-3 landet KLP Eiendom flere avtaler på til sammen ca 5.000 kvm, og i Pilestredet 8 er vi stolte av å få inn WWF Verdens Naturfond, som ny leietaker. Det har vært, og er, god etterspørsel i markedet, sier Øyvind. På Lysaker Torg 35 og 45, samt i Asker i Lensmannslia 4, er det per dags dato nesten fullt utleid med god etterspørsel etter kontorareal.­ 

Flere reforhandlinger og miljøvennlige oppgraderinger

-Vi ser at fler og fler ønsker å bli værende, og trenden er at hvis man kan velge mindre utbedringer er det foretrukket fremfor store kostbare oppgraderinger, sier Øyvind.
–Innenfor næringseiendom innebærer flytting ofte at lokalene må strippes helt ned, for så å bygges om totalt til ny leietager. Større tilpasninger innebærer som regel utskifting av produkter som fortsatt har levetid. Dette medfører betraktelige utslipp fra produksjon av nye produkter, transport og avfall. Vi er glade for at flere av våre leietakere nå velger gjenbruk og miljøvennlige tilpasninger i større grad, sier han.
-KLP Eiendom har jobbet jevnt og trutt med å få ned både energikostnader og felleskostnader, noe leietakerne setter stor pris på. Vi kan trekke frem blant annet BAHR med Tjuvholmen Allé 5 og Gjensidige og Vy i Schweigaardsgate, forteller Øyvind.
- Vi ser positivt på 2024 og har allerede hatt signering av ny leiekontrakt, avslutter Øyvind.