Skrevet av: Linn Eriksen Løken|26.04.24

Ellen Langeggen er ansatt som ny administrerende direktør i KLP Eiendom.

Ellen Langeggen, som i dag er forvaltningsdirektør i KLP Eiendom, starter i den nye jobben 1. september. KLP Eiendom AS er pensjonsselskapet KLPs datterselskap og forvalter pensjonspenger i eiendom for nesten en million pensjonister og ansatte i kommune- og helse-Norge. 

Styreleder i KLP Eiendom, Aage Schaanning, forteller om en grundig og god prosess for å finne den rette kandidaten.

– Dette var en ettertraktet jobbmulighet og vi har hatt flere runder med mange veldig gode søkere, både interne og eksterne. Vi har vært på jakt etter den beste kandidaten til stillingen, og vi har lykkes. Vi er trygge på at Ellen Langeggen kan forvalte og utvikle KLPs eiendommer videre på en meget god måte, sier Schaanning.

Langeggen kommer fra stillingen som forvaltningsdirektør i KLP Eiendom, og har vært i selskapet i 25 år. Hun gleder seg til å overta etter nåværende toppsjef Gunnar Gjørtz, som går av med pensjon etter nær 14 år som administrerende direktør.

– Jeg er veldig glad for å få muligheten til å lede KLP Eiendom fremover. Jeg tror at jeg med min lange og brede erfaring fra bransjen, kan lede selskapet på en god måte inn i fremtiden sammen med dyktige kolleger. Vi er i en unik posisjon med god tilgang til kapital og med mange gode eiendommer med sentral beliggenhet, sier Langeggen.

KLP Eiendom skaper god avkastning på pensjonskapitalen til KLP blant annet ved å bidra aktivt til det grønne skiftet i eiendomsbransjen.

– Gjennom bærekraftig drift, forvaltning og prosjektutvikling innretter vi vår eiendomsportefølje i tråd med klimamålene i Paris-avtalen. Vår ambisjon er at hensynet til miljøet skal være en del av vårt DNA, sier Langeggen.

Schaanning forteller at Langeggen overtar et stort og veldrevet eiendomsselskap med en topp eiendomsportefølje som har bidratt med solid avkastning til pensjonskapitalen i en lang rekke år.

– KLP Eiendom under Gunnar Gjørtz sin ledelse, fortjener all takk for den jobben som er gjort, sier Schaanning.

– Ellen har vært en nær kollega i alle disse årene. Hennes inngående kunnskap om virksomheten og solide bidrag til oppnådde resultater vil sikre en trygg kontinuitet i selskapets videre drift og utvikling, sier Gunnar Gjørtz.

Ellen Langeggen, som i dag er forvaltningsdirektør i KLP Eiendom, starter i den nye jobben 1. september
Ellen Langeggen, som i dag er forvaltningsdirektør i KLP Eiendom, starter i den nye jobben 1. september