Skrevet av: Lars-Fredrik Hoel Aronsen|10.08.22

KLP Eiendom sendte rett før sommeren inn forslag til Plan- og bygningsetaten om å gjenbruke Postens gamle brevsenter, og samtidig skape et av Norges største innovasjonsprosjekter innen eiendom. Navnet blir Oslo Horisont.

Navnet blir Oslo Horisont

I hjertet av Oslo ønsker KLP Eiendom å skape et bygg som vil styrke Oslo som grønn hovedstad og Oslo S som byens viktigste knutepunkt. Prosjektet med adresse Biskop Gunnerus’ gate 14b har fått navnet Oslo Horisont og vil inneholde arbeidsplasser, serveringssteder og Nordens største sykkelparkering.

 - Dette er det største innovasjonsprosjektet innen eiendom vi kjenner til i Norge i dag, sier utviklingsdirektør i KLP Eiendom, Eskild Rolstad. 
​​​​

Fikk nye muligheter
- Opprinnelig var planen å rive alt og bygge nytt. Men da Oslo kommune besluttet å skrinlegge planene om å legge den nye bussterminalen på lokk over togsporene åpnet det seg nye muligheter, sier han.

Det siste året har KLP Eiendom utforsket nye ideer til prosjektet. Til slutt landet valget på gjenbruk av den eksisterende byggmassen.

- Sirkularitet og gjenbruk av bygg er et av de viktigste miljøtiltakene byggebransjen kan gjennomføre. Det blir ikke noe billigere å beholde den eksisterende konstruksjonen, men det vil spare miljøet. Målet er å skape en bærekraftig og fremtidsrettet bygning med gode, effektive arbeidsplasser, sier Eskild.

Nordmarka i sentrum
Ifølge utviklingsdirektøren vil Oslo Horisont løfte hele området rundt Oslo S og samtidig bli en av to hovedinnganger til Sentralbanestasjonen. Ved å aktivere bakkeplan, vil bygget fjerne skillet mellom ute og inne og gjøre Akerselva mer tilgjengelig. Bygningen vil også fungere som en hyggeligere gjennomgang mellom øst og vest i Schweigaards gate.

Bygget vil ha et offentlig tilgjengelig tak, en park syv etasjer over bakkeplan.

- Vi skal skape en urban villmark, ikke bare et byrom med asfalt. Planen er å gjenskape Nordmarka midt i sentrum, røper Eskild.

Cirka 100 store trær skal plantes på taket og rundt om i bygningen. Taket vil kunne brukes som et åpent friluftsområde der man kanskje kan telte og nyte byskogens ro. Toppetasjen i bygget er allerede tildelt Norsk Friluftsliv og Syklistenes Landsforening, som får ti år gratis leie for å realisere prosjektet «Allemannsrettens hus».

Eskild Rolstad forteller at plan- og bygningsetaten, politikerne og Riksantikvaren allerede har gitt positive tilbakemeldinger til Oslo Horisont-prosjektet.

- Det er fortsatt mange skjær i sjøen, og ikke minst flere naboprosjekter som har litt andre interesser og mål enn oss, men nå som planforslaget endelig er sendt inn, satser vi på regulering i 2024, og med en potensiell byggestart i 2025.

Se Oslo Horisont sin hjemmeside for mer informasjon.

Eskild Rolstad ved Oslo S.jpg
- Dette er det største innovasjonsprosjektet innen eiendom vi kjenner til i Norge i dag, sier utviklingsdirektør i KLP Eiendom, Eskild Rolstad.
Åpning av Akerselva og ny Nylandsbro.jpg
Illustrasjonsbilde- Kveldstid