Skrevet av: Elisabeth Selvik Hjelle

Rivende utvikling

Onsdag ble KLP Eiendom enig med Rema 1000 om å kjøpe nabotomten til Fornebu S. Eiendommen er på ca 1 daa og KLP overtar eiendommen 1. september.

–Vi er glade for å ha blitt enige med Rema 1000 om at vi overtar denne tomten. Eiendommen ligger sentralt til i det nye Fornebu Sør, inntil vårt eget kjøpesenter. Vi er, sammen med kommunen, Selvaag og Aker, i gang med å planlegge utbygging av hele området og det er naturlig at KLP tar ansvaret for denne eiendommen, sier Eskild Rolstad, utviklingsdirektør i KLP Eiendom

Fornebuområdet er i en rivende utvikling hvor 25.000 innbyggere, og 30.000 arbeidsplasser skal flytte inn sammen med ny fornebubane. KLP Eiendom eier flere områder på Fornebu, blant annet kjøpesenteret Fornebu S som har blitt klassifisert som verdens mest miljøvennlige kjøpesenter med en BREEAM-NOR Outstanding-klassifisering. Nå skal KLP Eiendom utvikle området på Fornebu videre.

Som en del av avtalen mellom Rema 1000 og KLP er det enighet om et samarbeid om å etablere en ny miljøvennlig dagligvarebutikk for REMA 1000 på det nærliggende Koksa-området hvor KLP har betydelige eierinteresser.

–For oss i KLP er bærekraft og miljøhensyn veldig viktig fordi vi forvalter pensjonspengene til Norges nåværende og kommende pensjonister. Det gjør oss til en langsiktig eiendomsforvalter. Vi gleder oss til å være med å utvikle Fornebu til en ny by og dette området videre som et nytt sentrum i byen, sier Gunnar Gjørtz, administrerende direktør i KLP Eiendom.

Fornebu_senter-066.jpg