Skrevet av: Linn Eriksen Løken|29.09.22

Vi er bevisste og opptatte av bærekraft og miljø privat, men hvor flinke er vi egentlig på jobb?

Dette temaet har stadig vært diskutert på leietakermøter og var noe utleier KLP Eiendom sammen med leietakerne PwC og Microsoft ønsket å ta tak i. Ved å arrangere Bærekraftsdagene denne uken håper vi på bevisstgjøring og kunnskap hos ansatte på bygget, forteller eiendomssjef Tonje Holm-Fischer og miljørådgiver Ingvild Høgdahl Mysen fra KLP Eiendom.

Et fantastisk bygg

– Dette er et fantastisk flott bygg, forteller Tonje. Eufemia er et BREEAM NOR Excellent bygg, oppført i energiklasse A med høyt fokus på å redusere varmetap og luftlekkasjer, ved hjelp av effektive tekniske installasjoner. 252 sensorer overvåker energibruk til oppvarming, kjøling, lys og teknisk utstyr. Villblomsteng, grønt tak og bier gir yrende liv til eiendommen i Dronning Eufemias gate.

Bør være stolte

Med grønne t-skjorter, lykkehjul, honning produsert fra eget tak og utdeling av handlenett og soppcanapéer fra kaffegruten på huset, møtte representanter fra KLP Eiendom, PwC, Microsoft, 4Service, Eir, King Coffee og Spriring de ansatte tirsdag morgen!

– Vi mener at de som jobber i dette bygget her, bør være ekstra stolte av bygget de sitter i og alle de gode initiativer som skjer her hver dag. Derfor har vi invitert ulike leverandører og partnere på bygget til å fortelle om hvordan de jobber med bærekraft i det daglige, forteller Tonje. – Sitemanager Martin Jensen i 4Service kan fortelle at de har høyt fokus på matsvinn. De lager ikke for mye mat. Vi har strenge regler for hvilke typer mat som tas inn. Så mye som mulig av råvarene skal også produseres lokalt.

– 4Service er også opptatt av sosial bærekraft. Vi tar inn folk på tiltak og driver med utstrakt arbeidstrening, forteller Martin. Et eksempel som innbefatter begge disse områdene er pilotprosjektet 4Service i samarbeid med utleier KLP Eiendom og leietakerne har med gründerselskapt Spiring. Planen er å dyrke grønnsaker på taket på Eufemiabygget som skal tilberedes i personalrestauranten. Grønnsakene dyrkes av tidligere rusmisbrukere som får en fantastisk mulighet tilbake til arbeidslivet. 

Blir ikke mer kortreist

– Det blir ikke mer kortreist enn det, ler André Sjørup Anker i Spiring. 

– Planen er at vi skal bruke resirkulert matavfall som jord på taket, så vi får produsert nye grønnsaker som kan leveres tilbake til personalrestauranten. Det handler om å få hele bygningen med på sirkulasjonsløpet, forteller han. Pilotprosjektet settes i gang straks vårsolen gir varme nok på taket. 

Fra kaffe til sopp

Et annet eksempel på hvordan typisk kontoravfall kan skape bærekraftig verdi, er kaffegruten. 

– Vi samler inn kaffegrut fra kundene våre og bruker dette til å dyrke en smakfull og god østerssopp, forteller Erik Låbakk fra King Coffee og viser oss en stor klase med egendyrket sopp. Over 400 kg gourmetsopp har blitt dyrket på kaffeavfallet i Eufemia. Kaffeforbruket til PwC og i personalrestauranten har også så langt bidratt til at 541 barn og 269 kvinner har fått utdannelse i Uganda.

– Videre er King Coffee svært opptatt av at mer av verdiskapningen til kaffen legges igjen hos de som produserer den, forteller han. Kaffeleverandøren har også samarbeid med Plan, Right to play og Kirkens Nødhjelp gjennom flere ulike prosjekter. 

Bevissthet

Det bor så mange spennende og gode initiativer i dette bygget som de ansatte rett og slett ikke vet om. Oppslutningen og tilbakemeldinger fra alle involverte vitner om at dette var et positivt innslag i arbeidshverdagen, avslutter Tonje Holm-Fischer.  

 

BAB02040.jpg
Oppslutningen og tilbakemeldinger fra alle involverte vitner om at dette var et positivt innslag i arbeidshverdagen, avslutter Tonje Holm-Fischer.
Dronning_Eufemias_gate_71-085.JPG
Eufemiabygget i Dronning Eufemias gate 71, et Breeam NOR Excellent bygg
Leverandører og KLP ansatte Eufemia.jpg
Positive leietakere, samarbeidspartnere og KLP ansatte klare for Bærekraftsdager
BAB02068.jpg
Sitemanager Martin i 4Service hjelper ivrig til med lykkehjulet og premier bestående av handlenett og honning
BAB02025.jpg
– Vi samler inn kaffegrut fra kundene våre og bruker dette til å dyrke en smakfull og god østerssopp, forteller Erik Låbakk fra King Coffee og viser oss en stor klase med egendyrket sopp
IMG_3204.jpg
Øyvind Eitrheim Driftstekniker og Ingvild Høgdahl Mysen Rådgiver Bærekraft i KLP Eiendom