22 millioner besøkende la i fjor igjen over 3,6 milliarder kroner på KLP Eiendom sine egendriftede kjøpesentre - en økning på 2,8 prosent fra året før. Færre besøkende til tross, så øker antall handlende og de handler for mer.

Dette posisjonerer KLP som en av Norges største kjøpesentergruppering med en samlet porteføljeverdi på 6,6 milliarder kroner fordelt på sentre i Oslo, Bærum, Sandefjord, Larvik og Trondheim.

– Vi har hatt et godt år innen detaljhandelen, til tross for litt lavere besøk, men vi ser at antall handlende kunder øker, sier administrerende direktør Gunnar Gjørtz.

Sterk vekst de 5 siste årene

KLP-sentrene har sett en økt omsetning på 19 prosent de siste 5 årene, og besøket har økt med 24 prosent. Selskapet har en strategi for videre vekst innen handel.

– Vi jobber konstant med å utvikle oss for å møte fremtidens kunder, både med butikk-konsepter og opplevelser og vi ser ut til å lykkes med det, sier Christopher Raanaas, direktør for hotell- og kjøpesenter i KLP Eiendom .

Kjøpesenteret Fornebu S har fra starten i 2014 tatt markedsandeler, og leverte 830 millioner kroner i omsetning i 2019, en økning på 5,5 prosent. Senteret er også et eksempel på KLP sin satsing på langsiktige investeringer og bærekraftige eiendommer. Verdens mest miljøvennlige kjøpesenter besitter fremdeles tittelen 5 år etter åpning.

Større økning i julehandelen enn resten av bransjen

Juleomsetningen fra uke 46 til nyttårsaften endte på 700 millioner kroner - en økning på 4,8 prosent sammenlignet med 2018. Til sammenlikning hadde bransjen, ifølge analyseselskapet Kvarud, en økning i samme periode på 1,2 prosent.

KLP Eiendom AS er et heleid datterselskap av KLP. Selskapet er en av Norges største aktører innen forvaltning, utvikling og drift av eiendom. KLP Eiendom eier over 2,5 millioner kvadratmeter eiendom, med en markedsverdi på 75 milliarder kroner.

KLP eier og forvalter selv Fornebu S i Bærum, Byporten, Glasmagasinet og Paleet i Oslo sentrum og Hvaltorvet i Sandefjord. I tillegg eier KLP Solsiden kjøpesenter i Trondheim samt et 50 prosent eierskap i Nordbyen i Larvik, disse forvaltes av henholdsvis Citycon og Steen og Strøm.

OMSETNING        
  2019 2018 DIFF DIFFERANSE, %
KLP Eiendom 3 574 237 3 477 139 97 098 2,8
Byporten 1 217 402 1 228 382 -10 980 -0,9
Fornebu Senter 826 481 786 765 39 716 5,1
Glasmagasinet 484 194 444 933 14 701 8,8
Hvaltorvet 564 935 550 234 14 701 2,7
Paleet 481 225 466 824 14 401 3,1

Omsetning i tusen kroner

BESØK        
  2019 2018 DIFF DIFFERANSE, %
KLP Eiendom 22 362 785 22 992 564 - 629 779 -2,7
Byporten 12 867 443 13 217 814 - 350 371 -2,7
Fornebu Senter 1 874 930 1 979 994 - 105 064 -5,3
Glasmagasinet 2 194 005 2 071 424 122 581 5,9
Hvaltorvet 2 589 283 2 765 738 - 176 455 -6,4
Paleet 2 837 124 2 957 594 - 120 470 -4,1