Skrevet av: Elisabeth Selvik Hjelle|18.03.22

For den nyutdannede 21-åringen supplerte lærlingperioden med verdifull erfaring i systemforståelse og hvordan store bygninger driftes.

– Tiden i KLP Eiendom har vært veldig lærerik. Da jeg startet kunne jeg ikke noe om byggdrift, og nå har jeg faktisk fagbrev, sier Camilla Hovda som nå trer inn som driftstekniker i KLP Eiendom. Hun forteller at byggdrift, i motsetning til veldig mange andre byggfag, er en fin blanding av teori og praksis. Vi befinner oss i konsernets hovedkontor i Dronning Eufemias gate hvor Gunnar Gjørtz, administrerende direktør i KLP Eiendom, gjør seg klar til å signere arbeidsavtale med Hovda. 

– Det å få jobb i dette yrket er ikke det vanskeligste, da det er alltid behov for flere folk. Men det er vanskelig å finne bedrifter som har så mye tillit og tiltro til deg som KLP Eiendom, sier Hovda. Hun legger til at det kan være vanskelig å finne en relevant jobb når man nettopp har gått ut av læra. De fleste selskaper ønsker arbeidssøkere med erfaring.

– Det å få jobb så fort er en lettelse. Det gir mer trygghet i fremtiden, bekrefter hun.

Camilla erfarer at hun har en liten fordel som jente, da det er alt for få jenter i faget. Likevel er trenden at stadig flere jenter velger byggfag, og de fleste bedriftene hun har vært i kontakt med har vært positive til å få inn jenter.

– Hvorfor er det så få jenter i faget da?, spør Gjørtz.

– Det er da ingen grunn til at jenter ikke skal kunne både jobbe og trives i driftsstillinger, Kan det være manglende kunnskap om hva moderne byggdrift egentlig dreier seg om?, undrer han seg. Han bekrefter at det er et mål for KLP Eiendom å være inkluderende innen rekruttering.

– Jeg mener også at byggdrift er veldig fint for jenter, både med tanke på hvor mye vi kan forme vår egen hverdag og arbeidsplass. Det er en arbeidsdag med mye variasjon, og det er få fysisk tunge oppgaver.

– Noen av gutta syntes det er litt skummelt å få inn jenter i faget, selv om jeg har møtt relativt få med det synspunktet, smiler hun.

- Camilla

Et utrolig variert og givende yrke

Hovdas oppgaver består i å drifte noen av Oslos største og mest moderne kontorbygg. Dette kan for eksempel være tilsyn av ulike tekniske anlegg, søppelrunder og tørre sluk. I dag er mange av systemene digitalisert, og arbeidsordrene kommer via en app på telefonen. Både kontroll og styring av ventilasjon, nedkjøling og teknikk generelt, styres via digitale enheter. Samtidig skal uteområder, fellesareal og tekniske rom holdes rent, pent, trygt og funksjonelt.

– Når jeg har fått gjort unna dette, starter vanligvis de som jobber på kontorene på jobb, så da tikker det inn med saker.

– Og så har jeg lært hvordan man skal koke kaffe. Men jeg liker ikke kaffe da, ler hun.

– Camilla har vært flink på det tekniske, og hun har lært dette raskt, sier driftstekniker Laila Dalen som er hennes nærmeste overordnede.

Dalen og legger til at det har vært en spennende og lærerik erfaring med Camilla som lærling. Hun er den første i avdelingen, og forhåpentligvis ikke den siste.

Handler om samfunnsansvar


KLP Eiendom bidrar med å utdanne morgendagens arbeidskollegaer: De får overført egen kompetanse og yrkesstolthet til de som skal føre yrket videre. Dette samfunnsansvaret ser Teknisk sjef i KLP Eiendom, Jostein Bratten, på som positivt.

– Vår avdeling i Trondheim har også fått inn en veldig dyktig lærling, sier han og opplyser videre at KLP Eiendom har ambisjoner om å ta inn flere lærlinger.

– Vi er i dialog med AOF angående dette. Videre er det jo et ønske om å kunne rekruttere jenter inn i yrket.

Det er 40 ansatte i Region Oslo, herunder driftsteknikere, driftsledere og driftssjefer. Ansatte som daglig har kontakt med leietakere og kunder fordelt på 45 eiendommer. 42 av eiendommene har egne driftssjefer, driftsledere og driftsteknikere. Tre eiendommer har innleide driftsteknikere.

Det er driftssjefer fra KLP Eiendom som har det overordnede ansvaret.

– Den tette dialogen med kundene våre gjør at arbeidsdagene blir utrolig varierte og spennende, avrunder Bratten.

DSC02189.jpeg
SIGNERT: Gunnar Gjørtz, administrerende direktør i KLP Eiendom signerer arbeidskontrakten til Camilla Hovda, som nå kan titulere seg som driftstekniker. (Foto: Björn Audunn Blöndal)
DSC02254.jpeg
VELKOMMEN: Camilla Hovda ønskes velkommen til KLP Eiendom av Jostein Bratten og Laila Dalen i KLP Eiendom drift. (Foto: Björn Audunn Blöndal)
DSC02265.jpeg
FIKK FAST JOBB: Camilla Hovda har gjennomført lærlingperioden sin i KLP Eiendom. Nå har hun fått fast jobb som driftsteknikker i konsernet. (Foto: Björn Audunn Blöndal)