Skrevet av: Linn Eriksen Løken

Erik Skjønhaug har de siste 12 årene vært prosjektleder i KLP Eiendom. Nå rykker han opp som selskapets prosjektdirektør.

-Jeg er svært takknemlig for denne muligheten, og ser frem til å lede vår kompetente prosjektavdeling i Oslo. KLP Eiendom har en flott portefølje av eiendommer og prosjekter. Vi har også et sterkt fokus på bærekraft og samfunnsansvar, som gjør meg motivert for å bidra til selskapets videre utvikling, forteller Erik Skjønhaug.

KLP Eiendom har ambisiøse mål for å redusere energiforbruket og CO2-utslipp i sin portefølje. I en bransje med betydelige miljøavtrykk, ser selskapet store muligheter for forbedringer og positiv påvirkning.

- Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene fra byggematerialer i våre prosjekter med 80% de neste ti årene. Suksessen avhenger av vår evne til å implementere ombruk og sirkularitet av materialer effektivt. Med vår eiendomsportefølje, intern ekspertise, og et nettverk av engasjerte samarbeidspartnere, er vi godt posisjonert for å ta en ledende rolle i denne omstillingen, avslutter Erik Skjønhaug.