Skrevet av: Linn Eriksen Løken|27.04.21

KLP Eiendom har inngått et samarbeid som gir enkel tilgang til biler fra bildelingstjenesten Otto. Her kan brukerne hente seg en bil, enten på timepris eller døgnleie.
Jostein Bratten er teknisk sjef i KLP Eiendom. Han er strålende fornøyd med samarbeidet med Otto så langt, og ser frem til fortsettelsen.

Foreløpig er bildelingstjenesten tilgjengelig på KLP Eiendoms parkeringsplasser i parkeringshuset Frydenlund på Bislet i Oslo. Tjenesten vil rulle ut på flere lokasjoner etter hvert. Mer informasjon på otto.no/klp

– Bildeling er generelt sett et flott konsept, og det er veldig positivt for våre leietakere at man har biler fra Otto lett tilgjengelig. Leietakerne kan for eksempel sykle til jobb, og så har de biler tilgjengelig under bygget når de har behov for det. Dermed sparer man miljøet ved at det blir færre biler i sentrum.

Positivt for leietakerne

Bratten mener et slikt tilbud vil være midt blinken for veldig mange.

– Spesielt her i området er det mange som kan nyte godt av bildelingstjenesten. Det er mange boliger i området, og selvfølgelig veldig mange studenter på OsloMet. Vi eier selv mange bygg i området, og når sånn sett ut bredt til mange leietakere med denne plasseringen.

Bilkonsernet Bertel O. Steen står bak tjenesten, som ble etablert høsten 2019. Otto samarbeider med utviklere som KLP Eiendom, og andre typer bedrifter, samt kommuner. Brukerne kan velge mellom et bredt utvalg av biler, fra små og hendige personbiler, til varebiler. Dermed dekkes brukernes behov, enten det er lengre helge- og ukesturer eller kortere turer for praktiske gjøremål.

Miljøfokus

Det vil komme Otto-biler på flere av parkeringsplassene til KLP Eiendom i Oslo. Bilene i Frydenlund Parkeringshus er plug-in hybrider, men på de andre lokasjonene hvor KLP Eiendom og Otto skal samarbeide vil det være helelektriske biler, forteller Bratten.

– Selv har vi elektrifisert bilparken vår de siste årene, som en del av KLP Eiendoms fokus på miljøet. Jeg føler vi er langt framme når det gjelder miljøfokuset, ikke minst med tanke på miljøsertifiserte bygg, å skifte ut gamle tekniske anlegg med mer miljøvennlige løsninger og den type ting. Nå har vi altså også dette samarbeidet, forteller Bratten.

Vokser rask

– I løpet av sin korte levetid har tjenesten Otto opplevd en kraftig vekst, og har cirka ti ganger så mange biler på veien nå som for ett år siden, forteller daglig leder Are Knutsen. Også han trekker frem miljøfokus og det praktiske aspektet til kundene, og legger til at bildeling gir mening også sett fra et økonomisk perspektiv.

– Satsingen er basert på et bærekraftig perspektiv, altså at man sørger for at folk har miljøvennlige transportalternativer. Forskning har vist at én bildelingsbil kan erstatte mellom 7 til 15 privatbiler, og at mange privatbiler står ubrukt svært mye, kanskje opp imot 90 % av tiden. For bedriftene binder dette opp mye tid og ressurser, og det er veldig mye unødvendig belastning på miljøet. Dermed tilsier sunn fornuft at bildelingstjenester som lar folk ha tilgang til bil når de trenger den, er mer gunstig. Og for bedrifter som har bærekraftmål å oppfylle er det jo selvfølgelig midt i blinken, avslutter Knutsen.

Kommer alle til gode

Knutsen mener KLP Eiendom er en innlysende samarbeidspartner for Otto. Og alle kommer godt ut av samarbeidet, påpeker han.

– Vi synes det er veldig gøy å samarbeide med KLP Eiendom, som er offensive når det gjelder fokus på bærekraft og målsetninger. Så nå gleder vi oss til å få på plass flere elbiler på andre lokasjoner rundt omkring i byen. Alle tjener jo på dette samarbeidet. Både KLP Eiendom, oss, brukerne og ikke minst miljøet – som igjen angår oss alle. Så vi har veldig stor tro på dette samarbeidet, og gleder oss til fortsettelsen.

P1200111.jpeg
SPENNENDE TILBUD: Markedskonsulent Linn Eriksen Løken og Jostein Bratten i KLP synes det er spennende å tilby leietagere, beboere og bedrifter i nærområdet bildelingstjenesten Otto. Her med marked- og produktsjef Kristoffer Paulsen og daglig leder Are Knutsen i Otto. (Foto: Björn Audunn Blöndal/Pressworks)
P1200152.jpeg
DELING FOR MILJØET: – Bildeling er generelt sett et flott konsept, og det er veldig positivt for våre leietakere at man har biler fra Otto lett tilgjengelig, sier Jostein Bratten, tekniske sjef i KLP Eiendom. (Foto: Björn Audunn Blöndal/Pressworks)
P1200176.jpeg
Kristoffer Paulsen og Are Knutsen i Otto gleder seg til å få flere lokasjoner og biler på veiene. (Foto: Björn Audunn Blöndal/Pressworks)